محل برگزاری کارگاه لیفت دیزاینر مقدماتی (Lift Designer)

توجه توجه                                                                                                     توجه توجه

محل برگزاری کارگاه لیفت دیزاینر مقدماتی (Lift Designer)

آدرس محل برگزاری کارگاه لیفت دیزاینر مقدماتی(Lift Designer) :بلوار کشاورز – خیابان ۱۶ آذر – انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۵۴ طبقه ۵ واحد ۹ (شرکت پردیس فناوری کیش)

در صورت نیاز با شماره ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ تماس بگیرید .