سقف های کوبیاکس Cubiax ceilings

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

سقف کوبیاکس چیست؟

سقف‌های کوبیاکس (Cobiax ) جزء گروه سقف‌های مجوف هستندکه می‌توان سازه‌هایی تا دهانه‌های ۸ متر را به راحتی اجرا
کرد. این نوع سقف ها برای سازه‌های با دهانه‌های بیشتر از ۱۱ متر مطابق تأییدیه‌های مرکز تحقیقات ساختمان پیشنهاد
نمی‌شود.

باید دانست که سقف هاي بتن مسلح به دليل نياز به كنترل تغييرشكل ها و ترك ها، بسيار مورد توجه وگاه
محدود به دهانه هاي كوچك مي شوند . حال اگر بتوان مقطع سقف هاي بتن مسلح، به ویژه
دال ها را به نحوي بهبود بخشيد كه بتواند عالوه بر تامين ضوابط كنترلي، در مقایسه با دال
هاي مشابه از وزن كمتري برخودار باشند، مي توان به شيوه جدیدي در روش اجراي دال
هاي بتن مسلح دست یافت.

با توجه به آنكه در دال هاي بتني دو طرفه، معموالً از نظر تحمل نيروي برشي مشكلي وجود
ندارد، اصول طراحي این نوع سقف، بر مبناي حذف قسمتي از بتن مياني و ایفاي عملكرد
دال دو طرفه مي باشد به نحوي كه یك دال بتني حاوي حفره هاي ناشي از حضور گوي هاي
كروي توخالي فراهم مي شود.

در روند اجراي این سيستم سقف ، ابتدا پس از آرماتورگذاري الیه زیرین،قفسه هایي از گوي
هاي كروي شكل با فاصله كنار هم روي شبكه آرماتورزیرین قرار گرفته و پس از
آرماتوربندي الیه فوقاني، بتن روئي ریختهشكل با جان با ضخامت متغير درمي شود. در
نهایت مقطع دال به صورت I در مي آید.

همچنین این نوع سقف در زمينه هاي سازه، انرژي، حریق و آكوستيك در مركز تحقيقات ساختمان و
مسكن بررسي شده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوین شده مورد تایيد مي باشد و از هر
نظر مناسب برای اجرا ميباشد.

دلايل ورود تکنولوژي كوبیاكس به كشور

۱_ صنعتی سازی

۲_عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد برای احداث کارخانجات مواد اولیه

۳_ عدم نیاز به نیروی کار خیلی متخصص و امکان استفاده از نیروهای موجود

۴_امکان احداث کارخانجات تولیدی در اقصی نقاط کشور

۵_ سازگاری با مباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور

۵-اقتصادی بودن تکنولوژی و امکان رقابت با سیستم های رایج

۶_انعطاف پذیری سیستم در ارتباط با مسآله معماری و سازه ای

۷_تکنولوژی دوستدار محیط زیست

مزایای معماری سیستم کوبیاکس شامل

۱_انعطاف پذیری در پالن معماری (کاهش عددی

ستون ها )

۲_قابليت پذیرش کاربری های گوناگون

۳_ سهولت تغيير کاربری افقی و عمودی

۴_امکان اجرای کنسول تا ۷ متر

۵_امکان ایجاد بازشو در هر شکل و اندازه

در سقف

۷_ افزایش فضای مفيد قابليت اجرای دهانه تا ۸۱ متر بدون اجرای ستون

۸_ باربری ۲ محوره بهينه سازی المان های عمودی

۹_بهينه سازی المان های سخت کننده


۱۰_کاهش ارتفاع کلی سازه (بهینه سازی ارتفاع سقف)

۱۱_باربری ۰ محوره و کاهش عددی ستون ها

Page

۹

۱۲_کنترل خيز بهتر

۱۳_نيروهای زلزله

۱۴_کاهش مصرف بتن

۱۵_ کاهش المان های سازه ای

۱۶_کاهش مصرف آرماتور

۱۷_کاهش زمان ساخت

 معایب سقف کوبیاکس

درصورتی که تمامی مزایایی که در بالا در مورد سقف‌های کوبیاکس گفته شد، این سقف‌ها به دلیل ساختاری که دارند با نقاط ضعف و معایبی نیز همراه هسند. ولی اینکه، برای پروژه‌های کوچک چندان مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین، مالکین منفرد ساختمان‌هسند

نمی‌توانند از مزیت‌های بسیار این نوع سقف بهره‌مند شوند.

دوم اینکه، هنوز میزان مقاومت این سقف‌ها در برابر زلزله کاملاً روشن نیست. همچنین در هیچ یک از آئین‌نامه‌های مربوط به زلزله استاندارد مشخصی برای آن تعریف نشده است

اجزاي سیستم كوبیاكس

۱_مدول قفسه ای(گوی های پالستیکی به همراه خرپای فوالدی)

۲_دال بتن آرمه

جزئیات اجرائي سقفهاي كوبیاكس

این ساختار در نتیجه شکل هندسی دو مولفه مشخص سازه ای به ترتیب زیر به وجود می آید:

الف – توری مشبک تقویتی جوش شده

( در باال و پایین)

ب – توپ های پالستیکی مجوف( در وسط )

مراحل اجراي سقف كوبیاكس

روش معمول اجرای این سقف ها پس از حمل و نقل از کارخانه به شرح زیر است

۰ -نصب شمعهای موقت

۲ -مش بندی ردیف آرماتورهای زیرین

۹ -جاگذاری قطعات پیشساخته به وسیلهی جرثقیلها

۴ -قراردادهن اتصاالت بین قطعات و ستونها به طور موقت

۱ -بت نریزی ۰ -خارج کردن شمعهای موقت بسته به خواست سازنده و اتمام کار

مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با سقف های دیگر

در سيستم کوبياکس اعضای دال سقف شامل بتن، آرماتور، توپی های توخالی پالستيکی،
و قفسه مسلح می باشد. توپی های توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته و یک قفسه
مدوالر مسلح ایجاد می کند. این کيج مسلح مابين ۲ الیه آرماتور زیرین و رویين دال قرار
گرفته و با حذف بتن غيرباربر از درون دال موجب سبک سازی آن می شود.
در این سازه سيستم مقاوم در برابر نيروهای جانبی سازه شامل ترکيب دال و ستون (تقریباً
قاب ساده) و دیوار برشی بتنی با شکل پذیری متوسط می باشد.

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir         

سبک معماری مدرن در ایران Modern style in Iranian architecture

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوران ومتخصصان مدریت _ گروه فنی و مهندسی

سبک معماری مدرن در ایران Modern style in Iranian architecture

معماری مدرن چیست ؟

معماری مدرن در میانه دهه آخر قرن نوزدهم بنیان‌گذاری شد و سپس شروع به رشد کرد.

ممکن است بتوان عواملی همچون رنسانس و ظهور افکاری امانیستی را پیش‌زمینه پیدایش معماری مدرن در اواخر سده نوزدهم میلادی دانست.

تولدی که با شکوفایی مکتب شیکاگو، نهضت هنر نو و جنبش فوتوریسم همراه شد و توانست آغازی پرشکوه را برای خود رقم بزند.

با توجه به این حال معماری مدرن عظمت و کمال فعلی خود را مدیون چیزی جز پیشرفت روز افزون تکنولوژی نیست. به بیانی دیگر، معماری مدرن در تکنولوژی گره خورده است ووجود آن جز با پیشرفت تکنولوژی ممکن نمی‌شود

معماری مدرن

مدرن نام سبکی نوین و پیشرو در هنر معماری می‌باشد.
معماری نوین واقعیتی انقلابی است که روش و سبک جدیدی در هنر معماری آغازکرد .
در معماری نوین اندیشه‌های خلاقانه همراه با نوع کارکرد، با یکدیگر ترکیب می‌گردند که نتیجه آن طرح معماری اجرا شده‌ای هست که قبل از ان وجود نداشته است.
رنسانس به معنی زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستان است
و در حقیقت انسان‌گرایی و اعتقاد به انسان و توانایی‌های او از این زمان آغاز شده است.

عوامل گوناگونی نظیر علم، تفکرات و اندیشه و انقلاب صنعتی در سبک معماری مدرن تغییراتی ایجاد نموده که هر کدام به نحوی در رشد آن تاثیرگذار بوده است.

از مهم‌ترین اصول معماری مدرن سادگی در طراحی و اجرای فرم و نما است.
همچنین معماری مدرن به شدت کارکردی قدرتمند داشت و از مدرنیزاسیون بالایی برخوردار بود.
اولویت نخست معماری مدرن طراحی ساده همراه با خلاقیت و آفرینش‌ در فرم و نما می‌شد.
نقطه عطف ماجرای حرکت معماری، در حقیقت یک رنسانس بزرگ بود که هنر معماری از کلاسیک به مدرن تغییر جهت و محتوا یافت.

سبک مدرن

ویژگی معماری مدرن

یکی از مهم ترین و اولین ویژگی معماری مدرن خردگرایی است.
همچنین استفاده از عنصر فلز نشان دهنده‌ی آغاز معماری مدرن می‌باشد.
به ترتیب بهره‌جویی از بتن و شیشه هم وارد میدان توسعه معماری مدرن گردید. 
نمونه بارز معماری مدرن برج ایفل بود که تمامی این مصالح نوین بتن و فلز و شیشه را در بردارد.
ساختن سازه‌های به سبک معماری مدرن بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر شد.
سادگی فرم و نما و همین‌طور بی‌تفاوتی معماری مدرن به تاریخ و فرهنگ تحت انتقادهای زیادی قرار گرفتند.
معماران به سوی جایگزینی برای طراحی داخلی از طریق ساخت شاهکارهایی با ساخت و ساز مصالح معماری مدرن بودند که هم عملکردی و هم چشم‌نواز باشند.
در حالی که آدلف لوس می‌گفت: تزئینات جنایت است.
ویژگی‌های معماری مدرن:

این سبک از معماری، تلاش دارد که طراحی بنا را با ویژگی‌های بومی و محلی گره بزند.

شکل‌های ساده هندسی مثل مکعب، هرم و استوانه را با رنگ و نورهای متضاد ترکیب می‌کند.

در تلاش است تا حسی از متافیزیک را به بیننده القا کند.

هنری اصیل است و بر اندیشه‌های فلسفی استوار گشته و از عامه پسند بودن ابایی ندارد.

استفاده از فرم‌های ارگانیک، قابل درک و قابل شناخت.

استفاده از خطوط منحنی و بدون زاویه.

توجه به تزئینات زیبا و رنگ‌های روشن و شاد.

سعی بر بازگشت به گذشته و حتی فرار از آینده و حال.

سبک معماری مدرن

معماری مدرن در ایران

اگر پیامدهای این شیوه معماری را ایران بررسی كرد باید دانست كه معماری دور مدرن در ایران، نه برگرفته از شناسنامه معماری مدرن، بلكه منطبق بر جامعه شبه مدرن است.

شروع معماری مدرن در ایران، از دوره قاجار بوده است. زیرا در آن دوره باعث رشد اصول معماری سنتی شد و فضاهای جدیدی را به ما معرفی کرد.
همزمان با معماری مدرن، جنگ جهانی شروع شد و سلسه پهلوی شکل گرفت.
باعث بوجود آوردن این سبک در ایران، معمارانی بودند که در خارج از کشور تحت تاثیر سبک آرت نوو و مدرنیست تحقیقات و تحصیل کرده بودند.
مهندسانی همچون وارطان هوانسیان، گابریل گورکان، محسن فروغی.
آثار مدرن در ایران شامل ساخت ایستگاه قطار، بانک ملی، مدرسه دارالفنون، کاخ شهربانی، آرامگاه فردوسی و سعدی می‌­شد.

مدرسه دارالفنون

در دوره  محمدرضا پهلوی، جریان‌های متعدد از معماری، جای خود را به جریان غالب و تأثیرگذار معماری مدرن داد. معماری مدرن شکل گرفته در این دوره عمدتا از مجرای کارهای معماران و اندیشه‌های جریان‌ساز اروپایی از جمله سبک بین‌المللی، مدرسه باوهاوس، کارهای لو کوربوزیه، فرانک لوید رایت، ریچارد نویترا، آلوار آلتو و جیمز استرلینگ حمایت می‌شد و ماحصل آن صورت ایرانی معماری مدرن بود که(شبه مدرنیستی)نام‌گذاری گردیداین سبک برخلاف معماری مدرن که سعی در نزدیک ساختن فضاهای عمومی و خصوصی دارد، مانند نمونه‌های گذشته معماری ایران از قواعد جدایی فضاهای عمومی و از خصوصی تبعیت می‌کند. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، معماران چون مهدی علیزاده، لطیف ابوالقاسمی، فرامرز شریفی و ایرج کلانتری دست به تجربیاتی زدند که تا حد زیادی متاثر از معماری مدرن ولی درآمیخته با حال و هوای معماری ایرانی بود و از این رو «شبه مدرنیستی» شمرده می‌شد

اثار معماری مدرن در ایران

از آثار این دوره می‌­توان به موزه معماری معاصر اثر کامران دیبا، مجتمع پارک نیاوران با همکاری نادر اردلان دانشگاه جندی شاپور و پارک شفق، طراحی فرودگاه مهرآباد و استودیوم آزادی اثر عبدالعزیز فرمانفرمایان با
معماری به نام، سبک مدرن بین‌المللی را گسترش داد.
برخی آثار مانند موزه فرش ایرانی و غرفه ایران در کانادا، تلفیقی از سبک تاریخی و مدرن بودند و پیشگامی از فن­آوری‌های جدید در روند ساخت و ساز معرفی شدند.

اثار معماری مدرن در ایران

باغ کتاب تهران نمادی از معماری مدرن

این مجموعه که بزرگترین کتاب فروشی و فروشگاه کالای فرهنگی در خاورمیانه است، توسط آقای مهندس سام طهرانچی طراحی شده است. این سازه نوین شامل ۲۲ هزار متر مربع بام سبز است و فضای مورد استفاده برای کتاب فروشی در زیر این بام سبز قرار گرفته است که به دلیل مجاور نبودن با هوای آزاد، باعث کاهش در مصرف انرژی می شود.در این سازه اکثر ویژگی ‌های گفته شده در مورد معماری مدرن دیده می‌شود. برای مثال می‌توان به استفاده از از شیشه ‌های بزرگ و سراسری در اکثر دیواره ‌های کناری اشاره کرد. همچنین در مورد استفاده از نور طبیعی می توان به این نکته اشاره کرد که شیشه ‌های کناری با زاویه ای طراحی شده‌اند تا تابش به داخل مجموعه به خوبی کنترل شود و نور مستقیم باعث اذیت شدن چشم نشود

باغ کتاب

پل طبیعت، نمادی از معماری مدرن در ایران

این پل که بزرگترین پل غیر خودرویی در کشور است بر فراز اتوبان مدرس قرار گرفته است و بوستان آب و آتش و طالقانی را به یکدیگر متصل می‌کند. گفته می‌شود پل طبیعت نماد دیگری برای تهران است. در این سازه باز هم نماد‌هایی از سبک معماری مدرن می‌بینیم. برای مثال م یتوان به حجم زیادی از المان‌های ساده و بدون پوشش فولادی اشاره کرد که تلاش بر این است شاخه ‌های درخت و طبیعت را یادآوری کند. همچنین می توان به بام سبز در حاشیه ‌های آن اشاره کرد که در پل ‌های سنتی دیده نمی شود.

پل طبیعت

معماری ساختمان آپارتمان دانیال

معماری ساختمان مسکونی نیکبخت

 معرفی معماری خانه شریفی ها

 معماری مدرن ویلای مسکونی مشاء

معماری مدرن ساختمان اداری ترمه همدان

معماری مدرن ساختمان مسکونی اندرزگو

hرتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام   kishtech.ir_             kishtech.ir

پرکاربردترین و بهترین نرم افزار در معماری

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوران و متخصصان مدیریت-گروه فنی و مهندسی

پرکاربردترین و بهترین نرم افزار درمعماری

با استفاده ازسیستم رایانه ما میتوانیم یک کارهایی انجام بدهیم که پیرو آن نرم افزارهای مختلفی هستند،که این نرم افزارها دسترسی وپردازش سریع و اسانی را دارا هستند .که امری اجتناب ناپذیر در معماری امروز دنیاست که این نرم افزارهابا ورودشان به دنیای علم، آموزش و حرفه،و زندگی ما   امکانات متنوع و جالب توجه ای را به وجود اوردن وهمچنین باعینیت بخشیدن به تصورات ذهنی طراح و هم چنین کنترل دقیق ساختمان و کاهش خطاهای احتمالی در هنگام ساخت که ممکن است رخ بدهد، فراهم ساخته اند.

یکی از بیشترین سوالاتی که اکثر دانشجویان و  فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و بقیه رشته های فنی مهندسی از خودشان می‌پرسند و شاید برای خود شما هم پیش آمده باشد وذهنتان را مشغول کرده باشد این است که بهترین نرم افزار معماری چیست؟

بهترین و کاربردی ترین نرم افزار

اتوکد چیست؟

AutoCAD مخفف چیست؟
اتوکد مخفف طراحی اتوماتیک با کمک رایانه است.

خوب است بدانیم cad مخففی از عبارت Computer Aided Design به معنی طراحی به کمک نرم افزار است .

درکل یعنی ما میتوانیم با کمک نرم افزار به ترسیم نقشه های فنی بپردازیم.

 این نرم افزار معروف به نرم افزار مادر معماری،است که بسیار شناخته شده در میان دانش آموزان و حرفهایها می باشد.

باید دانست که در سال ۱۹۸۰(۱۳۵۹) گروهی از مهندسان علاقمند به ساده سازی روند پروژه های طراحی خود علاقه داشتند

مهندسان و معماران، به ایده ساخت فرایند بسیار مشکل CAD رسیدند که در دهه ۷۰ محبوبیت بسیار زیادی داشت.

بدین منظور کنترل گرهای گرافیک داخلی در درون میکرورایانه ها ساخته شدن تا

طراحان بتوانند نمودارهای ساده را با استفاده از کنترل ها بسازند.

و در دهه های بعدی این فرایند نوآوری جهان طراحی را دگرگون ساخت.

فضای اتو کد

باید بدانیم که این نرم افزاری تجاری است همچنین در طراحی مدل های ۲ و ۳ بعدی با کمک رایانه بکار می رود.

، قطعا نام نرم افزاری همچون اتوکد (AutoCAD) در صدر لیست قرار خواهد گرفت.

اتوکد نرم افزاری که سال ها است به عنوان نرم افزار شماره یک دنیا در طراحی های مهندسی و معماری مورد استفاده قرار می گیرد. قطعا یادگیری چنین نرم افزاری برای تمام مهندسین عمران، معمار، مکانیک و سایر رشته های مرتبط با ترسیمات فنی یک ضرورت محسوب می گردد.

محیط های اتوکد شامل

۳D Modeling

AutoCAD Classic

Drafting & Annotation

فضای اتو کد

معرفی کلی نرم افزار

این نرم افزار افزار AutoCAD یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است. در واقع، وجود عبارت CAD در نام این نرم افزار مخففی است از عبارت Computer Aided Design به معنی طراحی به کمک نرم افزار است. البته در منابع مختلف دیگر CAD را بعنوان کلمه اختصاری عبارت Computer Aided Drafting و به معنای ترسیم فنی به کمک نرم افزار نیز معرفی کرده اند. به زبان ساده بگویم، بجای اینکه یک شی را با خط کش یا دست بکشید، با اتوکد همان را بصورت دقیق و سریع، با رایانه ترسیم می کنید.

فضای سه بعدی اتوکد

  فیلم های اموزشی اتوکد http://rahyaranlms.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/

  قابلیت های مهم نرم افزار Autodesk AutoCAD Architecture

  • امکان استفاده از جزئیات بیشتر در نقشه ها را به ما میدهد
  • وجود برخی از نمادهای رایج برای ترسیم سریعتر همچون در، دیوار، پنجره و غیره
  • طراحی سریعتر طبقه ها و بخش ها
  • امکان طراحی یک برنامه زمان بندی برای ساخت، ساختمان
  • امکان دادن بعد به نقشه ها
  • قابلیت ترسیم پلان کف شما همراه با دادن متریال ها و مشخص کردن دیتل کف
  • وجود انواع دیوارهای اماده با متریال ها از پیش تعریف شده که شما با ترسیم دوبعدی و مشخص کردن ارتفاع دیوار پرسپکتیو های سه بعدی را خواهید داشت
  • انواع style های در و پنجره و مبلمان های برای معماری
  • قابلیت ترسیم انواع سقف ها شیروانی و مسطح همراه با دیتایل ها و متریال ها
  • قابلیت export کردن به مکس همراه با پشتیبانی کامل از متریال ها
  • امکان تعریف فضاهای مختلف(آشپزخانه،نشمین،….) با رنگ مشخص در پلان و راهنمای آنها در کنار پلان تنها با چند کلیک
  • امکان شیت بندی سریع و حرفه ای برای پرزانته کردن کارها در این نرم افزار
  ترسیبم در اتوکد

  برای یادگیری نرم افزار اتوکد

  http://www.portal.kishtech.ir

  ارتباط با ما : 

  تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰

  نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

  ثبت نام از طریق سایت زیر 

  www.portal.kishtech.ir

  شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

  سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 

  کانال تلگرام kishtech@ 

   اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir          

  هیدرولیک و نیوماتیک مقایسه و کاربرد آنها در صنعت

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  ۱ در سیستم های نیوماتیک از سیال تراکم پذیر مثل هوا و در سیستم های هیدرولیک از سیال تراکم ناپذیر مثل روغن استفاده میشود. 

  ٢ در سیستم های هیدرولیک، روغن علاوه بر انتقال قدرت وظیفه روغن کاری قطعات داخلی سیستم را نیز بر عهده دارد ولی در نیوماتیک علاوه بر روغن کاری قطعات، باید رطوبت موجود در هوا نیز از بین رفته شود، ولی در هر دو سیستم سیال باید عاری از هر گونه گرد و غبار و ناخالصی باشد.

  ٣ فشار در سیستمهای هیدرولیکی به مراتب بیشتر از فشار در سیستمهای نیوماتیکی می باشد، حتی در مواقع خاص به ۱۰۰۰ مگا پاسکال هم می رسد، در نتیجه قطعات سیستم های هیدرولیکی باید از مقاومت بیشتری برخوردار باشند.

  ۴ در سرعت های پایین، دقت محرکهای نیوماتیکی بسیار نامطلوب است در صورتی که دقت محرکهای هیدرولیکی در هر سرعتی رضایت بخش است.

  ۵ در سیستم های نیوماتیکی با سیال هوا نیاز به لوله های بازگشتی و مخزن نگهداری هوا نمی باشد.

  ۶ سیستم های نیوماتیک از بازده کمتری نسبت به سیستم های هیدرولیکی برخوردارند.

  راه اندازی سیلندر یک طرفه پنوماتیکی توسط شیرهای برقی

  این سیلندرها، از یک طرف کورس حرکتی خود کار انجام میدهند. هوای فشرده از یک سمت سیلندر وارد شده و پیستون محرک را به حرکت در می آورد و هنگامی که این فشار قطع یا تخلیه گردد، توسط فنر بازگرداننده که در سمت مقابل قرار دارد پیستون و میله پیستون به حالت اولیه برمی گردد. کاربرد این سیلندرها برای فشردن، پرس کردن قطعات، ساخت گیره های پنوماتیکی و نیز پرتاب کردن قطعات و غیره می باشد. این سیلندرها را فنر برگشت هم می نامند. شکل ۵.۶ نحوه راه اندازی یک سیلندر خطی یک طرفه را نشان می دهد.

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  راه اندازی سیلندر دو طرفه پنوماتیکی توسط شیرهای برقی

  در این سیلندرها، رفت و برگشت میله پیستون توسط هوای فشرده انجام میشود. این سیلندر قادر است هم در رفت و هم در برگشت کار انجام دهد. گاهی از دو طرف دارای میله پیستون بوده تا قابلیت انجام به کار دو طرفه را داشته باشد. شکل ۶.۶ نحوه راه اندازی یک سیلندر خطی دو طرفه را نشان میدهد.

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  آشنایی با تجهیزات هیدرولیک و نیوماتیک

  اکنون بعد از آشنایی مختصر با طرز کار سیستم های هیدرولیکی و نیوماتیکی، به معرفی اجزای یک سیستم هیدرولیکی و نیوماتیکی می پردازیم.

  تجهیزات هیدرولیک

  اجزای تشکیل دهنده سیستم های هیدرولیکی عبارتند از:

  ١ مخزن: برای نگهداری سیال

  ۲ پمپ: برای به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الکتروموتور یا موتورهای احتراق داخلی به کار انداخته می شود.

  ٣ شیرها: برای کنترل فشار، جریان و جهت حرکت سیال

  ۴ عملگرها: برای تبدیل انرژی سیال تحت فشار به نیروی مکانیکی مولد کار (سیلندرهای هیدرولیک برای ایجاد حرکت خطی و موتورهای هیدرولیک برای ایجاد حرکت دورانی)

  تجهیزات نیوماتیک

  اجزای تشکیل دهنده سیستم های نیوماتیکی عبارتند از:

  ١ کمپرسور

  ۲ خنک کننده و خشک کننده هوای تحت فشار

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir

  مصرف کننده های دیجیتال و آنالوگ و کاربرد آنها

  مصرف کننده های دیجیتال و آنالوگ و کاربرد آنها

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مصرف کننده های دیجیتال و آنالوگ

  آشنایی اولیه با مصرف کننده های دیجیتال و آنالوگ

  مصرف کننده های دیجیتال

  این تجهیزات برای عملکرد، نیاز به یک سیگنال دیجیتال (دو حالته) دارند. از جمله این تجهیزات می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  انواع ولوهای Off/On از قبیل سلونوئید ولو

  انواع رله ها و کنتاکتورها 

  انواع لامپهای سیگنال 

  تجهیزاتی از قبیل هیتر، بیزر، زنگ آژیر و غیره

  مصرف کننده های دیجیتال و آنالوگ

  همان طور که قبلا اشاره شد، فرمان های تولیدی توسط PLC با استفاده از کارت های خروجی به تحشرات مصرف کننده ارسال می گردد. این تجهیزات عموما برای تبدیل سیگنال الکتریکی به حرکت مکانیکی استفاده می شوند، از این رو به آنها Actuator یا عملگر نیز گفته می شود. عملگرها و سایر تجهیزات مصرف کنند، به دو دسته دیجیتال و آنالوگ تقسیم می گردند.

  ولو

  جریان سیالات و هوا می تواند توسط ولوهای کنترلی و ولوهای OFF/ ON کنترل شود. ولوها خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. آن دسته از ولوها که به عنوان یک مصرف کننده دیجیتال شناخته میشوند، سلونوئید ولوها می باشند. سلونوئید ولو دارای یک میرا پیج و یک سیلندر مخصوص است. هنگامی که به سیم پیچ ولتاژی اعمال گردد، در اثر میدان مغناطیسی به وجود آمده در آن، سیلندر به طرف داخل سیم پیچ کشیده شده و مسیر عبور هوا یا سیال باز می شود.

  اکثر سلونوئید ولوهای صنعتی دارای ولتاژ تغذیه ۲۴V DC بوده و این قابلیت را دارا میباشند که آنها را مستقیما به کارت های خروجی دیجیتال PLC متصل نمود. در شکل ۴۲.۵ یک نمونه ولو Off/On نشان داده شده است.

  مصرف کننده های دیجیتال و آنالوگ و کاربرد آنه

  کنتاکتور- رله های فرمان 

  کنتاکتور و رله های شیشه ای (رله های فرمان) که به طور کامل در قسمت های قبل تشریح شدند، از جمله تجهیزات دیجیتال محسوب می شوند. در اکثر مواقع ولتاژ مورد نیاز رله های فرمان ۲۴V DC و کنتاکتورها ۲۲۰V AC یا ۲۴V DC می باشد.

  مصرف کننده های دیجیتال و آنالوگ و کاربرد آنها

  لامپ سیگنال 

  لامپ سیگنال از تجهیزات دیجیتال محسوب می گردد که از آن به منظور نمایش دادن حالات مختلف ادوات نظیر روشن بودن، خاموش بودن و غیره استفاده میشود. اكثر لامپها با ولتاژ ۲۴V DC کار نموده و جریان مصرفی پایینی دارند؛ از این رو می توان آنها را مستقیما به کارت های خروجی دیجیتال در PLC متصل نمود.

  مصرف کننده های آنالوگ

  این تجهیزات برای عملکرد خود، نیاز به سیگنال های آنالوگ دارند. از مهم ترین و پرکاربردترین مصرف کننده های آنالوگ می توان به ولوهای کنترلی و درایو کنترل سرعت موتورهای الکتریکی اشاره نمود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

  ولوهای کنترلی 

  همان گونه که قبلا اشاره شد، وظیفه ولوها باز و بسته نمودن مسیر عبور سیال یا هوا در سیستم های مختلف صنعتی از جمله سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک می باشد. برخلاف سلونوئید ولوها که یک مسیر را کاملا باز یا کاملا بسته می نمودند، گروهی از ولوها وجود دارند که می توان میزان باز و بسته نمودن مسیر توسط آنها را کنترل نمود؛ به این نوع ولوها کنترل ولو می گویند.

  درایو کنترل دور موتورهای الکتریکی

  با پیشرفت تکنولوژی ساخت نیمه هادی های قدرت، درایوهای کنترل سرعت موتورهای الکتریکی به سرعت جایگزین مدارات قدیمی شدند. از جمله درایوهای پرکاربرد حال حاضر در صنعت می توان به درایو کنترل دور موتور سه فاز القایی اشاره نمود. این درایوها توسط کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس کار موتور، اقدام به کنترل همزمان سرعت و گشتاور موتور می نمایند. اکثر این درایوها دارای ترمینال های مخصوصی برای اعمال سیگنال الکتریکی آنالوگ به منظور تنظیم فرکانس توسط درایو می باشند؛ که این سیگنال معمولا یک سیگنال ولتاژی مانند 0V  الى ۱۰V یا جریانی مثلا ۴mA الى ۲۰mA میباشد. البته در بسیاری از درایوهای صنعتی نوین امکان اتصال به شبکه های صنعتی مانند پروفی باس نیز وجود دارد.

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir

  سیگنال ماژول، کاربرد و انواع آن در PLC و صنعت

  سیگنال ماژول، کاربرد و انواع آن در PLC و صنعت

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد سیگنال ماژول، کاربرد و انواع آن در PLC و صنعت

  آشنایی اولیه با سیگنال ماژول، کاربرد و انواع آن در PLC و صنعت

  سیگنال ماژول

  SM

  SM مخفف سیگنال ماژول، به کارت های ورودی خروجی گفته میشود و منظور از آن، کارتهای AI DO DI و A0 می باشد. در این بخش به بررسی این کارت ها می پردازیم.

  کارت ورودی دیجیتال (DI)

  همان طور که قبلا اشاره شد، به منظور دریافت سیگنال های الکتریکی دیجیتال و تبدیل آن به دیتا، از کارت DI استفاده میشود. یکی از مشخصه های مهم در کارت های دیجیتال ورودی، محدوده صفر و یک منطقی می باشد. برای هر کارت، از طرف شرکت سازنده کارت و با توجه به ولتاژ ورودی کارت، محدوده ای برای صفر منطقی و محدوده دیگری برای یک منطقی در نظر گرفته می شود. اگر سیگنال ارسالی به کارت، در محدوده تعیین شده برای صفر منطقی باشد، کارت آن را به عنوان دیتای صفر منطقی (حالت قطع) در نظر می گیرد. اگر سیگنال ارسالی به کارت، در محدوده تعیین شده برای یک منطقی باشد، کارت آن را به عنوان دیتای یک منطقی (حالت وصل) در نظر می گیرد.

  مثلا در کارتهای DI مدل ۲۴V زیمنس، ولتاژ ۳V- الى ۵V+ به عنوان محدوده صفر؛ و ولتاژ ۱۳V+ الی ۳۰V+ به عنوان محدوده یک منطقی در نظر گرفته شده است. به شکل ۱۷.۷ توجه نمایید.

  سیگنال ماژول، کاربرد و انواع آن در PLC و صنعت

  انواع کارت های DI

  روی کارت های DI یک کد درج می شود که بیانگر برخی از خصوصیات و مشخصات کارت می باشد. مثلا کارت DI 32xDC 24V دارای ۳۲ عدد ترمینال ورودی بوده و ولتاژ ورودی آن ۲۴V DC میباشد. کارتهای DI درS7-300 را با توجه به سه مشخصه می توان به انواع مختلف تقسیم بندی نمود. این مشخصات عبارتند از:

  تعداد ورودی ها: تعداد ترمینال های ورودی در کارت های DI می تواند ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ یا ۶۴ عدد باشد. 

  ولتاژ ورودی: نوع ولتاژ ورودی به کارت می تواند AC یا DC یا عمومی (UC) باشد. گستره ولتاژ ورودی نیز می تواند ۲۳۰V AC ،۱۲۰V AC ،۴۸-۱۲۵V DC ،۲۴V DC باشد.

  قابلیت های ویژه: برخی از کارت های DI دارای قابلیتهای ویژه ای می باشند که کارت را قادر می سازد برخی از خطاها را شناسایی نماید. مشخصه این کارت ها وجود کد Interrupt در نام ماژول می باشد. خطاهای قابل تشخیص توسط این کارت ها عبارتست از قطعی سیم و اشکال در تغذیه سنسور. شكل ۱۸.۷ چند نمونه کارت DI را نشان میدهد.

  سیگنال ماژول، کاربرد و انواع آن در PLC و صنعت

  سیگنال ماژول

  قطعات جانبی کارت های DI 

  هر کارت DI نیاز به دو قطعه جانبی دارد:

  Bus Connector: این قطعه همراه با کارت به صورت رایگان ارائه شده و در جعبه کارت خریداری شده، موجود است. از Bus Connector برای اتصال کارت به سایر کارت ها استفاده میشود.

  Front Connector: کانکتوری است که سیم کشی به آن انجام شده و سپس در جلوی کارت نصب می گردد. این کانکتور دارای دو نوع ۴۰ پین و ۲۰ پین است که برای تمام انواع کارتهای دیجیتال و آنالوگ قابل استفاده می باشد. در هنگام خرید کارت های SM، باید Front Connector را به صورت جداگانه سفارش و خریداری نمود.

  شکل ۱۹.۷ دو نمونه Front Connector را نشان میدهد.

  سیگنال ماژول، کاربرد و انواع آن در PLC و صنعت

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir

  انباره ها و ثبات ها در PLC و کاربرد آنها در صنعت

  انبارها و ثبات ها در PLC و کاربرد آنها در صنعت

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد انباره ها و ثبات ها در PLC

  آشنایی اولیه با انباره ها و ثبات ها در PLC

  انباره ها و ثبات ها در PLC

  CPU علاوه بر حافظه، دارای بخش های دیگری نیز می باشد که در شکل ۱۰.۵ نشان داده شده است. این بخشها به عنوان انباره، ثبات و پشته شناخته میشوند. در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

  انبارها و ثبات ها در PLC و کاربرد آنها در صنعت

  انباره ها و ثبات ها در PLC

  بخشهای مختلف نشان داده شده در شکل ۱۰.۵عبارتند از:

  Accumulator: به معنی انباره بوده و مکانی است که CPU برای انجام عملیات محاسباتی از قبیل اعمال آریاضی، اعمال تبدیل و غیره از آن استفاده می نماید. روال کار بدین صورت است که در اعمال محاسباتی، مقدار متغیرها به آکومولاتورها منتقل شده و در آنجا عمل محاسباتی صورت می پذیرد. CPUهای ۳۰۰-S7 دارای دو آکومولاتور و CPUهای ۴۰۰-S7 دارای چهار آکومولاتور میباشند.

  Status Word: به معنی Word وضعیت بوده و یکی از ثبات های CPU می باشد. از ۱۶ بیتر Status Word، نه (۹) بیت آن استفاده شده است که با توجه به وضعیت برنامه، مقدار این بیت ها تغییر می کند. یکی از بیتهای Status Word، بیت RLO میباشد که CPU به کمک آن برنامه های لاجیک را پردازش می کند.

  Nesting Stack: پشته تودرتویی بوده و دارای ۷ سطح می باشد. اگر در برنامه عملیاتی تودرتو انجام گردد (مثلا در زبان STL، پرانتزی باز شود)، مقدار برخی از بیتهای Status Word (از قبیل بیتهای RLO BR و OR) را ذخیره می کند.

   Address Register: به معنی ثبات آدرس میباشد و با استفاده از آن می توان آدرسی را به طور موقت ثبت نموده و از آن در برنامه استفاده نمود. کاربرد این ثبات در آدرس دهی غیر مستقیم است. لازم به ذکر است که CPU دارای دو عدد ثبات آدرس میباشد.

   MCR Stack: ثباتی است که دارای ۸ سطح بوده و در هنگام استفاده از دستورات MCR کاربرد دارد.

  مفاهیم دیجیتال و آنالوگ

  سیگنال های الکتریکی مورد استفاده در بحث کنترل را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود: 

  الف) سیگنال های دیجیتال 

  ب) سیگنال های آنالوگ 

  ج) سیگنال های خاص

  سیگنال های دیجیتال

  منظور از سیگنال دیجیتال، سیگنال دو حالته ( Off / On ) یا صفر و یک یا قطع و وصل می باشد. سیگنال دیجیتال یک سیگنال گسسته است. این سیگنال از تجهیزاتی مانند کلیدها و پوش باتون ها و انواع سنسورهای دیجیتال از قبیل لیمیت سوئیچ، سنسور نوری و غیره دریافت می گردد.

  انبارها و ثبات ها در PLC

  سیگنال های آنالوگ

  منظور از سیگنال آنالوگ، یک سیگنال پیوسته و غیر دو حالته میباشد. این سیگنال از سنسور هایی که برای اندازه گیری کمیتهای فیزیکی با ماهیت پیوسته (مانند دما، فشار، فلو، ارتفاع و غیره) استفاده می شوند، دریافت می گردد. سیگنال آنالوگ برخلاف سیگنال دیجیتال دارای دو حالت قطع و وصل نبوده بلکه در یک رنج مشخص می تواند تغییرات داشته باشد. شکل ۱۳.۵ یک نمونه سیگنال آنالوگ را نشان میدهد. 

   انبارها و ثبات ها در PLC

  سیگنال های خاص

  سیگنال های خاص را نه میتوان آنالوگ محسوب نمود و نه دقیقا دیجیتال. برخی از این سیگنال ها عبارتند از سیگنال انکودر، سیگنال شبکه و مواردی مانند آن. این سیگنال ها به صورت کدگذاری شده می باشند.

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir

  سخت افزار PLC S7-300 و کاربرد و فواید آن

  سخت افزار PLC S7-300 و کاربرد و فواید آن

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد سخت افزار PLC S7-300

  آشنایی اولیه با سخت افزار PLC S7-300

  مقدمه

  به منظور امکان استفاده صحیح از PLC ابتدا باید سخت افزار مناسب را انتخاب کرد. اصطلاحا باید پیکربندی سخت افزار را انجام داد. انجام عمل پیکربندی، نیازمند آشنایی با قسمتهای مختلف سخت افزار یک PLC می باشد. در این بخش به بررسی بخشهای مختلف سخت افزار PLCهای ۳۰۰-S7 می پردازیم.

  آشنایی با بخش های اصلی سخت افزار ۳۰۰-S7

  به طور کلی می توان گفت که یک ۳۰۰-PLC S7 از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

  Rack: در سری ۳۰۰-S7 وظیفه رک نگهداری ماژول ها می باشد و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده   PLC روی آن نصب می شوند. 

  PS: مخفف Power Supply یعنی منبع تغذیه است و وظیفه آن تأمین ولتاژ و جریان مورد نیاز CPU و سایر قسمت های سیستم می باشد.

  CPU: واحد پردازش مرکزی بوده و وظیفه آن پردازش برنامه کاربر میباشد.

  SM: مخفف Signal Module است و منظور از آن کارت های ورودی خروجی می باشد.

  IM: مخفف Interface Module به معنی ماژول رابط است و وظیفه آن برقرای ارتباط بین رک اصلی و رک های توسعه می باشد.

  DM: مخفف Dummy Module به معنی ماژول کاذب است و وظیفه آن رزرو اسلات های خالی برای قرار دادن ماژول در آینده می باشد. 

  FM: مخفف Function Module است و به منظور انجام مقاصد خاص مانند انجام PID کنترل، کنترل موقعیت، شمارش سریع و … طراحی شده است. 

  CP: مخفف Communication Processor به معنی کارت شبکه است و به منظور ارتباط PLC با شبکه های صنعتی طراحی شده است.

  شكل ۱.۷ ترتیب قرار گیری ماژول ها را روی رک نمایش میدهد. قرار دادن PS (منبع تغذیه) و IM (ماژول سط) روی رک، در سری ۳۰۰-S7 به صورت اختیاری میباشد. در صورت دلخواه میتوان به جای PS زیمنس، / هر منبع تغذیه دیگری با خروجی ۲۴V DC استفاده نمود.

  سخت افزار PLC S7-300

  آشنایی با سخت افزار PLC S7-300 و کاربرد و فواید آن

  رک

  همان طور که قبلا ذکر شد، ماژول های مختلف PLC روی رک قرار می گیرند. در ۳۰۰-S7 رک از جنس آلومینیوم است و کارت ها روی آن از چپ به راست نصب می شوند. هر ماژول روی رک فضایی را اشغال می کند که به آن اسلات گفته می شود. رک ۳۰۰-S7 دارای ۱۱ اسلات می باشد که از نظر فیزیکی دیده نشده ولی در نرم افزار قابل مشاهده میباشد. به شکل ۲.۷ توجه کنید.

  آشنایی با سخت افزار PLC S7-300 و کاربرد و فواید آن

  رک در ۳۰۰-S7 فقط وظیفه نگهداری ماژول ها را بر عهده دارد و ارتباط بین ماژول ها را برقرار نمی کند. در ۳۰۰ Rack به منظور برقراری ارتباط بین ماژول های مختلفی که روی آن نصب می شوند، از یک کانکتور به نام Bus Connector یا Backplane Connector استفاده میشود. این کانکتور قبل از نصب هر ماژول در پشت آن قرار می گیرد تا کارت بعدی پس از نصب روی باس قرار گیرد.

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir

  ارتباط بین PLC و کامپیوتر و تجزیه و تحلیل آن

  اصول ارتباط بین PLC و کامپیوتر

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد اصول ارتباط بین PLC و کامپیوتر

  آشنایی اولیه با اصول ارتباط بین PLC و کامپیوتر

  PLC و کامپیوتر

  به منظور انجام عمل دانلود (انتقال برنامه از کامپیوتر به PLC) و نیز آپلود (انتقال برنامه از PLC به کامپیوتر) باید ابتدا یک ارتباط بین PLC و کامپیوتر ایجاد نمود. این ارتباط را میتوان از طریق شبکه صنعتی MPI یا برخی دیگر از شبکه هایی که PLCهای زیمنس پشتیبانی می نمایند، از قبیل Profibus و اترنت صنعتی انجام داد. آنچه که در این بخش از کتاب بررسی می شود، برقراری ارتباط از طریق شبکه صنعتی MPI است که با اتصال به پورت MPI روی CPU صورت می پذیرد.

  استفاده از PG برای ارتباط بهتر PLC و کامپیوتر

  PG، لپ تاپ صنعتی اختصاصی زیمنس می باشد. که دارای نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای کار با PLCهای زیمنس می باشد. PG مجهز به کارت های مختلف شبکه بوده و در صورت استفاده از آن نیازی به استفاده از تجهیزات اضافه نیست و به راحتی می توان توسط آن به PLC متصل شده و عمل برنامه ریزی را انجام داد. شکل ۳۵.۷ یک مدل PG زیمنس را نشان میدهد. عيب PG گران بودن آن است، لذا در عمل به ندرت از آن استفاده میشود.

   اصول ارتباط بین PLC و کامپیوتر

  استفاده از PC Adapter

  یکی دیگر از روش های ارتباط بین کامپیوتر و PLC استفاده از تجهیزی به نام PC Adapter است. این تجهیز دارای دو پورت می باشد. که یکی از آنها به پورت MPI روی CPU متصل شده و پورت دیگر که معمولا به صورت USB است، به پورت USB کامپیوتر متصل می شود. شکل ۳۶.۷، PC Adapter را نشان میدهد.

  اصول ارتباط بین PLC و کامپیوتر

  مزیت PC Adapter این است که اولا قابل حمل است و آن را می توان به کامپیوترهای مختلف متصل نمود. ثانيا برای لپ تاپ نیز قابل استفاده می باشد. البته باید توجه نمود که استفاده از PC Adapter یک راه حل موقت برای برقراری ارتباط بین PLC و کامپیوتر می باشد. زیرا طول سیم آن کوتاه بوده و سرعت های بالا را نیز پشتیبانی نمی نماید. از این رو می توان از کارت های شبکه ای که در کامپیوتر یا لپ تاپ نصب می گردند، استفاده نمود.

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir

  آشنایی با خصوصیات PLCهای زیمنس و مقایسه با سایر شرکت ها

  آشنایی با خصوصیات PLCهای زیمنس

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد آشنایی با خصوصیات PLCهای زیمنس

  آشنایی اولیه با خصوصیات PLCهای زیمنس

  آشنایی با خصوصیات PLCهای زیمنس و مقایسه با PLCهای سایر شرکت ها 

  در این بخش از منظرهای مختلف به بررسی PLCهای زیمنس با PLCهای دیگر سازندگان می پردازیم.

  الف) از نظر هزینه: هزینه یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب یک نوع PLC میباشد. PLCهای زیمنس از نظر هزینه جزء گران ترین PLCهای دنیا محسوب میشوند. PLCهایی که توسط شرکتهای آسیایی از قبیل ژاپن و کره تولید می شوند، معمولا هزینه کمتری در بر دارند. مثلا هزینه PLCهای امرون نسبت به زیمنس کمتر است.

  ب) از نظر امکانات برنامه نویسی: از این نظر اگرچه زیمنس نسبت به شرکتهایی چون امرون جلوتر است، اما از نظر کاربرپسند بودن نرم افزار و امکانات آن، نسبت به سازندگانی از قبیل Allen Bradley عقب تر است. همچنین پراکندگی وظایف مختلف در نرم افزارهای مختلف زیمنس، کاربر را دچار سردرگمی مینماید. البته در ورژن های جدید نرم افزارهای ارائه شده توسط زیمنس، این اشکالات برطرف شده است.

  ج) از نظر قابلیت پردازش و اطمینان: از این نظر زیمنس جزء شرکتهای پیشتاز محسوب شده و قابلیت استفاده در پروسه های پیچیده را دارا میباشد. همچنین زیمنس با ارائه مدلهای ریداندانت و Fail Safe اطمینان بالایی را در اختیار کاربران قرار میدهد. 

  د) از نظر سایر موراد: سایر مواردی که باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از: 

  تأمین قطعات یدکی: از این نظر PLCهای زیمنس مشکلی ندارند و در ایران قطعات یدکی آنها نسبتأ آسان تهیه میشود. 

  آموزش: از نظر آموزش PLCهای زیمنس در حال حاضر گام های خوبی برداشته شده است و این امر به خوبی پشتیبانی می شود. البته برخی از PLCهای آلن برادلی و آمرون نیز دارای منابع آموزشی مفیدی میباشند. 

  پشتیبانی فنی: با توجه به اینکه امروزه تعداد افرادی که با عیب یابی PLCهای زیمنس آشنا هستند، کم نیست؛ لذا پیدا نمودن افراد متخصص PLC زیمنس نسبت به سایر PLCها ساده تر می باشد.

  آشنایی با خصوصیات PLCهای زیمنس

  آشنایی با استاندارد ۶۱۱۳۱ IEC

  به منظور استانداردسازی PLCها و زبانهای برنامه نویسی آنها، استاندارد ۶۱۱۳۱ IEC  توسط کمیته بین المللی الکتروتکنیک در سال ۱۹۹۳ ارائه شد. این استاندارد در سال ۲۰۰۰ کامل شده و در قالب ویرایش دوم ارائه شد. این استاندارد بخش های مختلفی دارد که یکی از آنها بخش ۳-۶۱۱۳۱ IEC است که به بررسی انواع زبانهای برنامه نویسی PLC می پردازد. در این بخش، پنج زبان برنامه نویسی ارائه می شود که سازندگان مختلف PLC موظف به استفاده از آنها (یا برخی از آنها در PLCهای خود می باشند. این زبانها عبارتند از :

  LD: روش برنامه نویسی دیاگرام نردبانی است و ترسیم آن مشابه نقشه های مدارات فرمان رله ای می باشد. این زبان از پرکاربردترین زبان های متداول در برنامه نویسی انواع PLCها است. در PLCهای زیمنس، این زبان به نام LAD شناخته میشود. 

  FBD: روش برنامه نویسی بلوک دیاگرامی می باشد که شبیه گیتهای مدارات منطقی طراحی شده و به FBD موسوم است. در PLCهای زیمنس، این زبان به همان نام FBD شناخته می شود. 

  IL: روش کدنویسی سطح پایین شبیه زبان برنامه نویسی اسمبلی می باشد. در PLCهای زیمنس، این زبان به نام STL شناخته میشود.

  ST: روش ساختاریافته شبیه برنامه نویسی های سطح بالا مانند پاسکال و C می باشد. در PLCهای زیمنس، این زبان به نام SCL شناخته میشود.

  SFC: این زبان یک روش گرافیکی برای کنترل فرایندهای ترتیبی می باشد. در PLCهای زیمنس، این زبان به همان نام SFC شناخته می شود. البته زیمنس زبان دیگری به نام Graph را نیز برای برنامه نویسی فرآیندهای ترتیبی ارائه نموده است که ساختار و اصول آن بسیار شبیه SFC است.

  آشنایی با خصوصیات PLCهای زیمنس

  اصول تبدیل مدارات ساده فرمان به زبان LAD

  در زبان LAD دستورات متنوع به صورت گرافیکی وجود دارد که بخشی از آنها به عنوان دستورات Bit Logic شناخته شده و با استفاده از آنها می توان مدارات ساده رله فرمانی را معادل سازی نمود. در بخش دستورات Bit Logic سه المان اصلی زیر وجود دارد: 

  تيغه باز (No): منظور از آن تیغه نرمال باز است. این تیغه می تواند دارای یک آدرس باشد. هرگاه آدرس مذکور مقدار یک منطقی پیدا نماید، تیغه باز تغییر وضعیت داده و به حالت بسته تبدیل میشود.

  تیغه بسته (NC): منظور از آن تیغه نرمال بسته است. این تیغه می تواند دارای یک آدرس باشد و هرگاه آدرس مذکور مقدار یک منطقی پیدا نماید، تیغه بسته تغییر وضعیت داده و به حالت باز تبدیل می شود. 

  بوبین (Coil): منظور از آن بوبین است و میتواند مقدار یک آدرس را صفر یا یک منطقی نماید. برای تبدیل برنامه های ساده مدار فرمان به زبان LAD کافیست تا به جای المان های تیغه باز، تیغه بسته و بوبین در مدارات فرمان؛ معادل آنها در زبان LAD قرار داده شود. بدین ترتیب می توان یک برنامه مدار فرمان را به یک برنامه LAD تبدیل نمود.

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir