كارگاه مقدماتی طراحی و نصب سیستم های خورشیدی برگزار گردید

كارگاه مقدماتی طراحی و نصب سیستم های خورشیدی برگزار گردید :

 

پرديس فناوري كيش در روز پنحشنبه مورخ بیست و دو آذرماه نود و هفت، با افتخار  كارگاه مقدماتی طراحی و نصب سیستم های خورشیدی برگزار گردید .اين دوره يك روزه توسط مدرس مربوطه تدريس شد و شركت كنندگان محترم از ساعت ۹:۰۰ الي ١٦:٣٠ در سه بخش زماني، حضور به هم رساندند. مدرك بين المللي اين دوره نيز ظرف هفت تا ده روز پس از برگزاري كارگاه مقدماتی طراحی و نصب سیستم های خورشیدی به شركت كنندگان محترم ارائه خواهد شد.

 

 

پرديس فناوري كيش، با رويكرد ارتقاي سطح مهارت هاي شغلي، اقدام به برگزاري كارگاه هاي كوتاه مدت مي كند و با ارائه مدارك بين المللي به افراد آموزش ديده، گامي مؤثر در ترفيع مراتب شغلي برداشته است.

 

نظر به مهارت محوري در مشاغل مختلف و استقبال علاقمندان،

كارگاه طراحی و نصب سیستم های خورشیدی پیشرفته اعلام میگردد .

 

براي كسب اطلاعات بيشتر و پيش ثبت نام کارگاه

طراحی و نصب سیستم های خورشیدیپیشرفته با شماره تلفن ۶۶۱۷۶۱۹۶ تماس حاصل نماييد و يا به          سايت : portal.kishtech.ir مراجعه كنيد.