سبک خراسانیKhorasani Style

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

شیوه خراسانی


ازشش شیوه معماري ایران دوشیوه پارسی و پارتی پیش از اسلام و ۴


شیوه خراسانی ، رازي ، اذري و اصفهانی پس از اسلام هستند


شیوه خراسانی در سده نخست هجري پدیدآمد و تا سده چهارم ادامه یافت. در این زمان
دگرگونی هاي فرهنگی بیشتر در خراسانروي داد. این سرزمین زادگاه نخستین نمونه


هاي هنر و معماري اسلامی است.


پس از اسلام با الگو گرفتن از باورهاي اسلامی ساختمانها مردم وارتر شدند گرچه


در شیوه پارتی نیز مردم واري و پرهیز از بیهودگی رعایت می شد ولی بعد از اسلام


این ارزشها بیشتر رعایت شده است.

از دیدگاه نیارشی معماري شیوه خراسانی با شیوه پارتی تفاوت زیادي نکرد ساختمایه اي که به کار می رفت بوم آورد یا ایدري

بوده است.


یعنی آنرا از محل ساخت به دست می آوردند نه از جاهاي دیگر.

پس از شیوه خراسانی در شیوه هاي رازي و آذري دوباره ساختمانها را شکوهمند می ساختند و از مردم واري دور شدند.

خصوصیات معماري شیوه خراسانی

 1. -معماري مردم وارتر از گذشته و از عظمت گرایی قبل خبري نیست .
 2. از دیدگاه نیارشی این سبک با سبک پارتی تفاوتی نکرد.
 3. استفاده از چفدهاي مازه دار و به کار گرفتن طاق چهار بخش یا کلنبو.
 4. به دلیل استفاده از مصالح بوم آورد در این دوران با افت ساختمان
 5. سازي مواجه ایم .
 6. بهره گیري از چوب در سازه ساختمان.
 7. دیوار چینه اي ،خشت و آجر

مساجد این دوران

 • مسجد مدینه
 • مسجد جامع فهرج یزد(قرن اول)
 • تاریخانه دامغان (قرن دوم)
 • مسجد جامع اولیه اصفهان
 • مسجد جامع اردستان
 • مسجد جامع نایین
 • مسجد جامع نیریز
 • مسجد جامع میبد
 • مسجد جامع شوشتر

مشخصه هاي معماري مساجد خراسانی

 • مساجد شبستانی ستوندار.
 • مساجد ایوانی
 • مردم واري
 • پرهیز از بیهودگی
 • استفاده از مصالح بوم آورد
معماري مسجد پیامبر


معماري مساجد نخستین برگرفته از تهرنگ مسجد مدینه بود.


مسجد النبی یا مسجد نَبوي یا مسجد پیغمبر، یکی از سه مسجد مهم مسلمانان است. همچنین

چون آرامگاه پیامبر اسلام در آن واقع شده است به حرم محمد یا حرم نبوي نیز مشهور است.


در ساختن بناى این مسجد شخص پیامبر (ص) شرکت داشتند. سقف قسمتى از مسجد را با شاخ و برگ


درخت خرما پوشانیدند و از تنه درخت خرما براى ستونهاى آن استفاده کردند.

ویژگی هاي مسجد پیامبر

 • دور تا دور آن دیوار است .
 • شامل دو بخش سرپوشیده و سرگشاده است .
 • ستون دار است (از تنه نخل هاي خشک شده ”پده“ و یا درختان بی بار براي تیرو ستون بهره گیري می شد
 • راستاي ساختمان رو به قبله است ”محورگرا نسبت به قبله“
 • محراب ندارد.
 • طبق نظر برخی ، این مسجد الگوي تمام مساجد عربی است.

مسجد تاریخانه دامغان


تاریخانه دامغان یکی از کهن ترین ساختمان ها در شیوه خراسانی است نقشه ساختمان بر پایه

شبستان ستوندار است(بعدها در آن تغییراتی داده اند براي نمونه دهانه میانی در شبستان جنوبی


بزرگتر و کشیده ترشده است)تاریخانه (به معناي خدایخانه، خانه خدا) از آثار باستانی دامغان است که
طبق تحقیقات اداره کل باستان شناسی، پیش از تسلط اعراببر ایران، آتشکده بوده و بعداً به


مسجد تبدیل شده است

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir