کلان داده ( Big Data ) در سازمان (قسمت اول)

کلان داده چیست؟

در عصر کنونی سازمان ها به چیزی بیش از تئوری ها و استراتژی مدل شده برای غلبه بر موانع توسعه فعالیت خود نیاز دارند، راهبرد در برنامه ریزی های بلند مدت و تعیین اهداف سازمانهای تجاری و خدماتی به ویژه سازمان های کوچک و متوسط (SME) با توجه به اطلاعات و داده های جمع آوری شده در این سازمان و یا تحلیل های خروجی بدست آمده از سازمانهای دیگر شکل می گیرد .

مفهوم کلان داده که به حجم بسیار زیاد داده ها اطلاق می گردد، مفهومی سه بعدی است که علاوه بر بعد حجم گسترده داده ، تنوع و سرعت بالای تولید داده را هم در خود پنهان نموده است . به عبارت دیگر ما با مثلث V3 کلان داده که سه اصل حجم (volume) ، سرعت (Velocity) و تنوع (variety) را در بر می گیرد ، مواجه هستیم . البته دانستن این مفهوم آغاز کار با Big Data می باشد .

چرا باید به کلان داده ها توجه شود؟

شما حتما ارزش نفت را از دیر باز تا کنون درک کرده اید ،  و نقش آن در راهبرد اقتصادی و سیاسی کشورها بر کسی پوشیده نیست.، اما وقتی صحبت از ماده ای به نام نفت می شود . در واقع حجم متراکمی از عناصر مفید را در ماده نفت در نظر می گیرید که هر کدام دارای ارزش بسیار بالا می باشد، مثلا مشتقات گاز مایع ، بنزین (با تفاوت های متعدد) نفت سفید ، سوخت دیزل ،روغن ها ،قیر و غیره ….. 

حتما برای دست یابی به این عناصر مفید باید مراحلی طی شود . همین مصداق در مورد کلان داده ها در سازمان ها صادق است ما با پدیده ای مواجه هستیم که طی مراحلی از جمله استخراج داده های مفید می توانیم به اطلاعات ارزشمند و قابل معامله دست یابیم .

کلان داده ها همان نفت  خام هستند، که از مجموعه حجیم و متراکم داده ها و انباشت آن در حافظه های محلی و برخط بدست آمده و نیازمند فراوری و بهره برداری هستند .

پایان بخش اول

نویسنده : دکتر داود رمضانی مدرس دانشگاه