معرفی درگاه خدمات سرمایه گذاری و تامین مالی دولت

معرفی درگاه خدمات سرمایه گذاری و تامین مالی دولت

 

به گزارش گروه سرمایه گذاری مالی پردیس فناوری کیش به اطلاع کلیه تولیدکنندگان ، کارآفرینان و صنایع می رساند جهت دریافت خدمات سرمایه گذاری – تامین مالی و جریان کالا امکان ارائه خدمات از طریق درگاه اطلاعات و خدمات صنعت ، معدن ، تجارت (بهین یاب)وجود دارد که توسط وزارت صمت ایجاد شده است .

وزارت صنعت،معدن و تجارت در راستاي بهبود محيط كسب و كار و افزايش كيفيت ارايه اطلاعات و خدمات،  پنجره واحد اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت را راه اندازي كرده است. درگاه بهين ياب صرفا نماي ارائه خدمات به متقاضيان براي ثبت اطلاعات و درخواست آنان مي باشد. متقاضيان مي توانند براي دريافت خدمات از طريق تقسيم بندي هاي انجام شده به خدمت مورد نظر هدايت شوند.

روش هاي كسب اطلاع از خدمات ارائه شده در اين پنجره واحد عبارتند از:

۱-       فرم هاي طراحي شده در بخش راهنماي هر فرآيند

۲-       ميز خدمت در محل ساختمان هاي استاني (براي مراجعات حضوري) 

۳-       راهنماي هاي معرفي خدمات (به صورت مكتوب و لوح فشرده) 

تقسيم بندي اين درگاه بر اساس خدماتي است كه صنعت، معدن و تجارت به متقاضيان ارائه مي نمايد و به شرح زير مي باشد:

·         سرمايه گذاري

·         محصولات

·         فناوري

·         منابع انساني

·         تجارت خارجي

·         تامين مالي

·         بنگاه ها

·         جريان كالا

·         انرژي

متناسب با حجم فرآيند ها و تعداد متقاضيان، الكترونيكي كردن فرآيند ها انجام شده و بخش هاي ۹ گانه تكميل مي شوند.

اميد است با تكميل اين بخش ها، كليه فرآيند هاي كسب و كار بخش صنعت، معدن و تجارت به صورت شفاف و در حداقل زمان ممكن براي متقاضيان خدمت رساني نمايند.

برای دستررسی به اطلاعات این سایت از طریق آدرس http://behinyab.ir می توانید این وبگاه دستررسی داشته باشید .