آسانسورهای اینترنتی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی:

اینترنتی

آسانسورهای اینترنتی همان آینده درخشان آسانسورها محسوب می شوند. البته لازم به ذکراست که همین الان هم یک شرکت پیشتاز بین المللی در حال نصب و توسعه اینگونه آسانسورهاست.

طبق Techco: “تکنولوژی با هوشیارکردن کمپانی ها نسبت به ایرادهایشان عمل می کند منظورهمه شرکت های آسانسورسازی صرفه جویی در پول و زمان می باشد.”

سنسورها اطلاعات درمورد کارکرد و دیگر عوامل که بر روی ساییدگی و پارگی اجزاء دستگاه آسانسور موثر است جمع آوری می کنند، سپس این اطلاعات را به سکوی مبتنی برپردازش ابری (cloud-based)             منتقل می کنند جائیکه این اطلاعات در آنجا پردازش می شوند و تجزیه و تحلیل می شوند تا زمان نگهداری مورد نیاز را پیشگویی کنند. در واقع پیش گویی مشکلات و ایرادهای آتی جلوی خرابی ها و ایرادهای احتمالی آسانسورها را می گیرد و این باعث می شود تا شرکت ها بتوانند آسانسورها را از راه دور تعمیر کنند و در پول و زمان صرفه جویی کنند

به نقل از :http://kavirlift.com