سقف های کوبیاکس Cubiax ceilings

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

سقف کوبیاکس چیست؟

سقف‌های کوبیاکس (Cobiax ) جزء گروه سقف‌های مجوف هستندکه می‌توان سازه‌هایی تا دهانه‌های ۸ متر را به راحتی اجرا
کرد. این نوع سقف ها برای سازه‌های با دهانه‌های بیشتر از ۱۱ متر مطابق تأییدیه‌های مرکز تحقیقات ساختمان پیشنهاد
نمی‌شود.

باید دانست که سقف هاي بتن مسلح به دليل نياز به كنترل تغييرشكل ها و ترك ها، بسيار مورد توجه وگاه
محدود به دهانه هاي كوچك مي شوند . حال اگر بتوان مقطع سقف هاي بتن مسلح، به ویژه
دال ها را به نحوي بهبود بخشيد كه بتواند عالوه بر تامين ضوابط كنترلي، در مقایسه با دال
هاي مشابه از وزن كمتري برخودار باشند، مي توان به شيوه جدیدي در روش اجراي دال
هاي بتن مسلح دست یافت.

با توجه به آنكه در دال هاي بتني دو طرفه، معموالً از نظر تحمل نيروي برشي مشكلي وجود
ندارد، اصول طراحي این نوع سقف، بر مبناي حذف قسمتي از بتن مياني و ایفاي عملكرد
دال دو طرفه مي باشد به نحوي كه یك دال بتني حاوي حفره هاي ناشي از حضور گوي هاي
كروي توخالي فراهم مي شود.

در روند اجراي این سيستم سقف ، ابتدا پس از آرماتورگذاري الیه زیرین،قفسه هایي از گوي
هاي كروي شكل با فاصله كنار هم روي شبكه آرماتورزیرین قرار گرفته و پس از
آرماتوربندي الیه فوقاني، بتن روئي ریختهشكل با جان با ضخامت متغير درمي شود. در
نهایت مقطع دال به صورت I در مي آید.

همچنین این نوع سقف در زمينه هاي سازه، انرژي، حریق و آكوستيك در مركز تحقيقات ساختمان و
مسكن بررسي شده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوین شده مورد تایيد مي باشد و از هر
نظر مناسب برای اجرا ميباشد.

دلايل ورود تکنولوژي كوبیاكس به كشور

۱_ صنعتی سازی

۲_عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد برای احداث کارخانجات مواد اولیه

۳_ عدم نیاز به نیروی کار خیلی متخصص و امکان استفاده از نیروهای موجود

۴_امکان احداث کارخانجات تولیدی در اقصی نقاط کشور

۵_ سازگاری با مباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور

۵-اقتصادی بودن تکنولوژی و امکان رقابت با سیستم های رایج

۶_انعطاف پذیری سیستم در ارتباط با مسآله معماری و سازه ای

۷_تکنولوژی دوستدار محیط زیست

مزایای معماری سیستم کوبیاکس شامل

۱_انعطاف پذیری در پالن معماری (کاهش عددی

ستون ها )

۲_قابليت پذیرش کاربری های گوناگون

۳_ سهولت تغيير کاربری افقی و عمودی

۴_امکان اجرای کنسول تا ۷ متر

۵_امکان ایجاد بازشو در هر شکل و اندازه

در سقف

۷_ افزایش فضای مفيد قابليت اجرای دهانه تا ۸۱ متر بدون اجرای ستون

۸_ باربری ۲ محوره بهينه سازی المان های عمودی

۹_بهينه سازی المان های سخت کننده


۱۰_کاهش ارتفاع کلی سازه (بهینه سازی ارتفاع سقف)

۱۱_باربری ۰ محوره و کاهش عددی ستون ها

Page

۹

۱۲_کنترل خيز بهتر

۱۳_نيروهای زلزله

۱۴_کاهش مصرف بتن

۱۵_ کاهش المان های سازه ای

۱۶_کاهش مصرف آرماتور

۱۷_کاهش زمان ساخت

 معایب سقف کوبیاکس

درصورتی که تمامی مزایایی که در بالا در مورد سقف‌های کوبیاکس گفته شد، این سقف‌ها به دلیل ساختاری که دارند با نقاط ضعف و معایبی نیز همراه هسند. ولی اینکه، برای پروژه‌های کوچک چندان مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین، مالکین منفرد ساختمان‌هسند

نمی‌توانند از مزیت‌های بسیار این نوع سقف بهره‌مند شوند.

دوم اینکه، هنوز میزان مقاومت این سقف‌ها در برابر زلزله کاملاً روشن نیست. همچنین در هیچ یک از آئین‌نامه‌های مربوط به زلزله استاندارد مشخصی برای آن تعریف نشده است

اجزاي سیستم كوبیاكس

۱_مدول قفسه ای(گوی های پالستیکی به همراه خرپای فوالدی)

۲_دال بتن آرمه

جزئیات اجرائي سقفهاي كوبیاكس

این ساختار در نتیجه شکل هندسی دو مولفه مشخص سازه ای به ترتیب زیر به وجود می آید:

الف – توری مشبک تقویتی جوش شده

( در باال و پایین)

ب – توپ های پالستیکی مجوف( در وسط )

مراحل اجراي سقف كوبیاكس

روش معمول اجرای این سقف ها پس از حمل و نقل از کارخانه به شرح زیر است

۰ -نصب شمعهای موقت

۲ -مش بندی ردیف آرماتورهای زیرین

۹ -جاگذاری قطعات پیشساخته به وسیلهی جرثقیلها

۴ -قراردادهن اتصاالت بین قطعات و ستونها به طور موقت

۱ -بت نریزی ۰ -خارج کردن شمعهای موقت بسته به خواست سازنده و اتمام کار

مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با سقف های دیگر

در سيستم کوبياکس اعضای دال سقف شامل بتن، آرماتور، توپی های توخالی پالستيکی،
و قفسه مسلح می باشد. توپی های توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته و یک قفسه
مدوالر مسلح ایجاد می کند. این کيج مسلح مابين ۲ الیه آرماتور زیرین و رویين دال قرار
گرفته و با حذف بتن غيرباربر از درون دال موجب سبک سازی آن می شود.
در این سازه سيستم مقاوم در برابر نيروهای جانبی سازه شامل ترکيب دال و ستون (تقریباً
قاب ساده) و دیوار برشی بتنی با شکل پذیری متوسط می باشد.

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir         

ساختمان های سبز Green buildings

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

ساختمان های سبزGreen buildings

ساختمان سبز چیست؟

ساختمان سبز یک روش بسیار هوشمندانه و کارآمد در طراحی، ساخت و استفاده از یک ساختمان است که نه تنها اثرات منفی آن بر روی محیط زیست به حداقل رسیده،

بلکه حتی تاثیر مثبتی نیز بر روی آن می‌گذارد. ساختمان‌های سبز موجب حفظ منابع طبیعی می‌گردند و به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کنند.

خانه سبز

خانه سبز(به انگلیسی: Green home)،به معنی خانه‌ای ست که به گونه‌ای طراحی شده که با محیط زیست سازگار و پایدار است و درعین حال بر تأثیر استفاده از “انرژی، آب، و مصالح ساختمانی” متمرکز است.

به طور کل، خانه سبز خانه‌ای ست که به منظور حفظ و نگهداری” انرژی یا آب، بهبود کیفیت هوای داخلی ساختمان؛ استفاده ازمواد پایدار، بازیافتی یا استفاده شده؛ و تولید زباله کمتر در فرایند” ساخته یا بازسازی شده شده است.

این امر ممکن است شامل خرید وسایل انرژی کارآمد یا استفاده از مواد ومصالح ساختمانی خاصی باشد که در حفظ هوای سرد و گرم در داخل ساختار کارآمد تر می‌باشند.

ساختمان های سبز ایده‌آل ساختمانی است که در عین برآورده نمودن نیازهای ما ، حداقل اثر تخریبی را بر روی محیط اطراف خود به وجود می اورد . و ساخت و استفاده از آن در زمین، آب و منابع طبیعی پیرامون خود اختلال ایجاد نمی‌کند.

بنابراین هر ساختمانی جدا از کاربردی که دارد با رعایت مواردی که در بالا مطرح شد، می‌تواند به عنوان یک ساختمان سبز شناخته شود. عوامل جغرافیایی، سنت اقوام و کشورهای گوناگون، شرایط زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی هر کشور بر روش‌های ایجاد انواع ساختمان سبز و دوست دار محیط زیست تاثیر گذارند،

از این رو مجمع جهانی ساختمان‌های سبز از هر روشی که برای رسیدن به این مقصود در مناطق جغرافیایی مختلف تاثیرگذار واقع شود، حمایت می‌نماید.

ویژگی‌های یک ساختمان سبز

 • استفاده مناسب از انرژی آب و دیگر منابع
 • استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی
 • کاهش تولید آلودگی و هدر دادن منابع و استفاده بیشتر از منابع بازیافت‌پذیر
 • ایجاد کیفیت بالای هوای محیط داخل ساختمان
 • استفاده از مواد غیر سمی و پایدار
 • مورد توجه قرار دادن محیط زیست در طراحی، ساخت و کاربرد ساختمان
 • مورد توجه قرار دادن کیفیت زندگی ساکنین ساختمان در طراحی، ساخت و کارایی بنا
 • ایجاد یک طراحی که با تغییرات محیط زیستی سازگار باشد.

اثرات محیط زیستی

 1. موجب کاهش هدر رفت آب می‌گردد.
 2. باعث حفظ منابع طبیعی می‌گردد.
 3. باعث بهبود کیفیت آب و هوا می‌گردد.
 4. از تنوع زیستی و اکوسیستم محافظت می‌نماید.

اثرات اقتصادی

 1. هزینه های عملیاتی را کاهش می‌دهد.
 2. سبب ایجاد بازاری برای محصولات و خدمات سبز می‌گردد.
 3. موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

چندین روش برای سبز کردن یک ساختمان وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استفاده از روش های هوشمندانه برای انرژی
 • کاهش مصرف انرژی در تمام مراحل طول عمر یک ساختمان، تبدیل ساختمانهای جدید و بازسازی شده به مکانی راحت تر با هزینه کارکرد و نگهداری پایین تر و همچنین آموزش ساکنین برای مصرف بهینه انرژی
 • به کارگیری انرژی های نو و تکنولوژی های با انتشار کربن کم (Low-Carbon Technologies) برای تامین منبع انرژی ساختمان، هنگامی که طراحی آن ها حداکثر بهره وری داخلی و راندمان را داشته باشد.

ساختمان سبز از نظر تعداد امتیاز دریافت شده در پروسه ارزیابی و ممیزی ساختمان به چهار سطح ذیل تقسیم بندی می شود:

۱- گواهینامه معمولی (امتیاز ۴۰ تا ۴۹)

۲- گواهینامه نقره ای (امتیاز ۵۰ تا ۵۹)

۳- گواهینامه طلایی (امتیاز ۶۰ تا ۷۹)

۴- گواهینامه پلاتینیوم (امتیاز ۸۰ و بیشتر

مزایای ساختمان سبز عبارتند از:

استفاده از انرژی های طبیعی در مصرف روزمره

استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای تولید برق مصرفی

توجه به محیط زیست و کمک به حفظ آن

بهبود یافتن آب و هوا و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست

توجه به شخصیت اکولوژی منطقه

استفاده از ضایعات و پساب در تولید آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز

به کارگیری شیوه های مناسب برای کاهش انرژی هدر تلف شده و یا کنترل آن و بهینه سازی مصرف انرژی

توجه به خواص اقلیمی منطقه

استفاده از مصالح قابل بازیافت غیر شیمیایی و مصالحی که سلامت انسان را به خطر نمی‌اندازد

طراحی با مصالح نزدیک به طبیعت

استفاده از گیاهان طبیعی به عنوان الهام دهنده طراحی زنده

اجتناب از صدمه رساندن به وضعیت اراضی به منظور سود بیشتر

چندین روش برای سبز کردن یک ساختمان وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده از روش های هوشمندانه برای انرژی
کاهش مصرف انرژی در تمام مراحل طول عمر یک ساختمان، تبدیل ساختمانهای جدید و بازسازی شده به مکانی راحت تر با هزینه کارکرد و نگهداری پایین تر و همچنین آموزش ساکنین برای مصرف بهینه انرژی
به کارگیری انرژی های نو و تکنولوژی های با انتشار کربن کم (Low-Carbon Technologies) برای تامین منبع انرژی ساختمان، هنگامی که طراحی آن ها حداکثر بهره وری داخلی و راندمان را داشته باشد.

نمونه های ساختمان های سبز

برج مارکوپولو در هامبورگ، آلمان

برج شانگهای در شانگهای، چین

مرکز تجارت جهانی ۱ و ۲ بحرین در بحرین

ساختمان پیکسل در ملبورن، استرالیا

موزه فردا در ریودوژانیرو، برزیل

برجهای سبز مسکونی کوثر” ، اولین پروژه ساختمان سبز در ایران،

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir 

سبک معماری مدرن در ایران Modern style in Iranian architecture

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوران ومتخصصان مدریت _ گروه فنی و مهندسی

سبک معماری مدرن در ایران Modern style in Iranian architecture

معماری مدرن چیست ؟

معماری مدرن در میانه دهه آخر قرن نوزدهم بنیان‌گذاری شد و سپس شروع به رشد کرد.

ممکن است بتوان عواملی همچون رنسانس و ظهور افکاری امانیستی را پیش‌زمینه پیدایش معماری مدرن در اواخر سده نوزدهم میلادی دانست.

تولدی که با شکوفایی مکتب شیکاگو، نهضت هنر نو و جنبش فوتوریسم همراه شد و توانست آغازی پرشکوه را برای خود رقم بزند.

با توجه به این حال معماری مدرن عظمت و کمال فعلی خود را مدیون چیزی جز پیشرفت روز افزون تکنولوژی نیست. به بیانی دیگر، معماری مدرن در تکنولوژی گره خورده است ووجود آن جز با پیشرفت تکنولوژی ممکن نمی‌شود

معماری مدرن

مدرن نام سبکی نوین و پیشرو در هنر معماری می‌باشد.
معماری نوین واقعیتی انقلابی است که روش و سبک جدیدی در هنر معماری آغازکرد .
در معماری نوین اندیشه‌های خلاقانه همراه با نوع کارکرد، با یکدیگر ترکیب می‌گردند که نتیجه آن طرح معماری اجرا شده‌ای هست که قبل از ان وجود نداشته است.
رنسانس به معنی زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستان است
و در حقیقت انسان‌گرایی و اعتقاد به انسان و توانایی‌های او از این زمان آغاز شده است.

عوامل گوناگونی نظیر علم، تفکرات و اندیشه و انقلاب صنعتی در سبک معماری مدرن تغییراتی ایجاد نموده که هر کدام به نحوی در رشد آن تاثیرگذار بوده است.

از مهم‌ترین اصول معماری مدرن سادگی در طراحی و اجرای فرم و نما است.
همچنین معماری مدرن به شدت کارکردی قدرتمند داشت و از مدرنیزاسیون بالایی برخوردار بود.
اولویت نخست معماری مدرن طراحی ساده همراه با خلاقیت و آفرینش‌ در فرم و نما می‌شد.
نقطه عطف ماجرای حرکت معماری، در حقیقت یک رنسانس بزرگ بود که هنر معماری از کلاسیک به مدرن تغییر جهت و محتوا یافت.

سبک مدرن

ویژگی معماری مدرن

یکی از مهم ترین و اولین ویژگی معماری مدرن خردگرایی است.
همچنین استفاده از عنصر فلز نشان دهنده‌ی آغاز معماری مدرن می‌باشد.
به ترتیب بهره‌جویی از بتن و شیشه هم وارد میدان توسعه معماری مدرن گردید. 
نمونه بارز معماری مدرن برج ایفل بود که تمامی این مصالح نوین بتن و فلز و شیشه را در بردارد.
ساختن سازه‌های به سبک معماری مدرن بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر شد.
سادگی فرم و نما و همین‌طور بی‌تفاوتی معماری مدرن به تاریخ و فرهنگ تحت انتقادهای زیادی قرار گرفتند.
معماران به سوی جایگزینی برای طراحی داخلی از طریق ساخت شاهکارهایی با ساخت و ساز مصالح معماری مدرن بودند که هم عملکردی و هم چشم‌نواز باشند.
در حالی که آدلف لوس می‌گفت: تزئینات جنایت است.
ویژگی‌های معماری مدرن:

این سبک از معماری، تلاش دارد که طراحی بنا را با ویژگی‌های بومی و محلی گره بزند.

شکل‌های ساده هندسی مثل مکعب، هرم و استوانه را با رنگ و نورهای متضاد ترکیب می‌کند.

در تلاش است تا حسی از متافیزیک را به بیننده القا کند.

هنری اصیل است و بر اندیشه‌های فلسفی استوار گشته و از عامه پسند بودن ابایی ندارد.

استفاده از فرم‌های ارگانیک، قابل درک و قابل شناخت.

استفاده از خطوط منحنی و بدون زاویه.

توجه به تزئینات زیبا و رنگ‌های روشن و شاد.

سعی بر بازگشت به گذشته و حتی فرار از آینده و حال.

سبک معماری مدرن

معماری مدرن در ایران

اگر پیامدهای این شیوه معماری را ایران بررسی كرد باید دانست كه معماری دور مدرن در ایران، نه برگرفته از شناسنامه معماری مدرن، بلكه منطبق بر جامعه شبه مدرن است.

شروع معماری مدرن در ایران، از دوره قاجار بوده است. زیرا در آن دوره باعث رشد اصول معماری سنتی شد و فضاهای جدیدی را به ما معرفی کرد.
همزمان با معماری مدرن، جنگ جهانی شروع شد و سلسه پهلوی شکل گرفت.
باعث بوجود آوردن این سبک در ایران، معمارانی بودند که در خارج از کشور تحت تاثیر سبک آرت نوو و مدرنیست تحقیقات و تحصیل کرده بودند.
مهندسانی همچون وارطان هوانسیان، گابریل گورکان، محسن فروغی.
آثار مدرن در ایران شامل ساخت ایستگاه قطار، بانک ملی، مدرسه دارالفنون، کاخ شهربانی، آرامگاه فردوسی و سعدی می‌­شد.

مدرسه دارالفنون

در دوره  محمدرضا پهلوی، جریان‌های متعدد از معماری، جای خود را به جریان غالب و تأثیرگذار معماری مدرن داد. معماری مدرن شکل گرفته در این دوره عمدتا از مجرای کارهای معماران و اندیشه‌های جریان‌ساز اروپایی از جمله سبک بین‌المللی، مدرسه باوهاوس، کارهای لو کوربوزیه، فرانک لوید رایت، ریچارد نویترا، آلوار آلتو و جیمز استرلینگ حمایت می‌شد و ماحصل آن صورت ایرانی معماری مدرن بود که(شبه مدرنیستی)نام‌گذاری گردیداین سبک برخلاف معماری مدرن که سعی در نزدیک ساختن فضاهای عمومی و خصوصی دارد، مانند نمونه‌های گذشته معماری ایران از قواعد جدایی فضاهای عمومی و از خصوصی تبعیت می‌کند. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، معماران چون مهدی علیزاده، لطیف ابوالقاسمی، فرامرز شریفی و ایرج کلانتری دست به تجربیاتی زدند که تا حد زیادی متاثر از معماری مدرن ولی درآمیخته با حال و هوای معماری ایرانی بود و از این رو «شبه مدرنیستی» شمرده می‌شد

اثار معماری مدرن در ایران

از آثار این دوره می‌­توان به موزه معماری معاصر اثر کامران دیبا، مجتمع پارک نیاوران با همکاری نادر اردلان دانشگاه جندی شاپور و پارک شفق، طراحی فرودگاه مهرآباد و استودیوم آزادی اثر عبدالعزیز فرمانفرمایان با
معماری به نام، سبک مدرن بین‌المللی را گسترش داد.
برخی آثار مانند موزه فرش ایرانی و غرفه ایران در کانادا، تلفیقی از سبک تاریخی و مدرن بودند و پیشگامی از فن­آوری‌های جدید در روند ساخت و ساز معرفی شدند.

اثار معماری مدرن در ایران

باغ کتاب تهران نمادی از معماری مدرن

این مجموعه که بزرگترین کتاب فروشی و فروشگاه کالای فرهنگی در خاورمیانه است، توسط آقای مهندس سام طهرانچی طراحی شده است. این سازه نوین شامل ۲۲ هزار متر مربع بام سبز است و فضای مورد استفاده برای کتاب فروشی در زیر این بام سبز قرار گرفته است که به دلیل مجاور نبودن با هوای آزاد، باعث کاهش در مصرف انرژی می شود.در این سازه اکثر ویژگی ‌های گفته شده در مورد معماری مدرن دیده می‌شود. برای مثال می‌توان به استفاده از از شیشه ‌های بزرگ و سراسری در اکثر دیواره ‌های کناری اشاره کرد. همچنین در مورد استفاده از نور طبیعی می توان به این نکته اشاره کرد که شیشه ‌های کناری با زاویه ای طراحی شده‌اند تا تابش به داخل مجموعه به خوبی کنترل شود و نور مستقیم باعث اذیت شدن چشم نشود

باغ کتاب

پل طبیعت، نمادی از معماری مدرن در ایران

این پل که بزرگترین پل غیر خودرویی در کشور است بر فراز اتوبان مدرس قرار گرفته است و بوستان آب و آتش و طالقانی را به یکدیگر متصل می‌کند. گفته می‌شود پل طبیعت نماد دیگری برای تهران است. در این سازه باز هم نماد‌هایی از سبک معماری مدرن می‌بینیم. برای مثال م یتوان به حجم زیادی از المان‌های ساده و بدون پوشش فولادی اشاره کرد که تلاش بر این است شاخه ‌های درخت و طبیعت را یادآوری کند. همچنین می توان به بام سبز در حاشیه ‌های آن اشاره کرد که در پل ‌های سنتی دیده نمی شود.

پل طبیعت

معماری ساختمان آپارتمان دانیال

معماری ساختمان مسکونی نیکبخت

 معرفی معماری خانه شریفی ها

 معماری مدرن ویلای مسکونی مشاء

معماری مدرن ساختمان اداری ترمه همدان

معماری مدرن ساختمان مسکونی اندرزگو

hرتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام   kishtech.ir_             kishtech.ir

پرکاربردترین و بهترین نرم افزار در معماری

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوران و متخصصان مدیریت-گروه فنی و مهندسی

پرکاربردترین و بهترین نرم افزار درمعماری

با استفاده ازسیستم رایانه ما میتوانیم یک کارهایی انجام بدهیم که پیرو آن نرم افزارهای مختلفی هستند،که این نرم افزارها دسترسی وپردازش سریع و اسانی را دارا هستند .که امری اجتناب ناپذیر در معماری امروز دنیاست که این نرم افزارهابا ورودشان به دنیای علم، آموزش و حرفه،و زندگی ما   امکانات متنوع و جالب توجه ای را به وجود اوردن وهمچنین باعینیت بخشیدن به تصورات ذهنی طراح و هم چنین کنترل دقیق ساختمان و کاهش خطاهای احتمالی در هنگام ساخت که ممکن است رخ بدهد، فراهم ساخته اند.

یکی از بیشترین سوالاتی که اکثر دانشجویان و  فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و بقیه رشته های فنی مهندسی از خودشان می‌پرسند و شاید برای خود شما هم پیش آمده باشد وذهنتان را مشغول کرده باشد این است که بهترین نرم افزار معماری چیست؟

بهترین و کاربردی ترین نرم افزار

اتوکد چیست؟

AutoCAD مخفف چیست؟
اتوکد مخفف طراحی اتوماتیک با کمک رایانه است.

خوب است بدانیم cad مخففی از عبارت Computer Aided Design به معنی طراحی به کمک نرم افزار است .

درکل یعنی ما میتوانیم با کمک نرم افزار به ترسیم نقشه های فنی بپردازیم.

 این نرم افزار معروف به نرم افزار مادر معماری،است که بسیار شناخته شده در میان دانش آموزان و حرفهایها می باشد.

باید دانست که در سال ۱۹۸۰(۱۳۵۹) گروهی از مهندسان علاقمند به ساده سازی روند پروژه های طراحی خود علاقه داشتند

مهندسان و معماران، به ایده ساخت فرایند بسیار مشکل CAD رسیدند که در دهه ۷۰ محبوبیت بسیار زیادی داشت.

بدین منظور کنترل گرهای گرافیک داخلی در درون میکرورایانه ها ساخته شدن تا

طراحان بتوانند نمودارهای ساده را با استفاده از کنترل ها بسازند.

و در دهه های بعدی این فرایند نوآوری جهان طراحی را دگرگون ساخت.

فضای اتو کد

باید بدانیم که این نرم افزاری تجاری است همچنین در طراحی مدل های ۲ و ۳ بعدی با کمک رایانه بکار می رود.

، قطعا نام نرم افزاری همچون اتوکد (AutoCAD) در صدر لیست قرار خواهد گرفت.

اتوکد نرم افزاری که سال ها است به عنوان نرم افزار شماره یک دنیا در طراحی های مهندسی و معماری مورد استفاده قرار می گیرد. قطعا یادگیری چنین نرم افزاری برای تمام مهندسین عمران، معمار، مکانیک و سایر رشته های مرتبط با ترسیمات فنی یک ضرورت محسوب می گردد.

محیط های اتوکد شامل

۳D Modeling

AutoCAD Classic

Drafting & Annotation

فضای اتو کد

معرفی کلی نرم افزار

این نرم افزار افزار AutoCAD یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است. در واقع، وجود عبارت CAD در نام این نرم افزار مخففی است از عبارت Computer Aided Design به معنی طراحی به کمک نرم افزار است. البته در منابع مختلف دیگر CAD را بعنوان کلمه اختصاری عبارت Computer Aided Drafting و به معنای ترسیم فنی به کمک نرم افزار نیز معرفی کرده اند. به زبان ساده بگویم، بجای اینکه یک شی را با خط کش یا دست بکشید، با اتوکد همان را بصورت دقیق و سریع، با رایانه ترسیم می کنید.

فضای سه بعدی اتوکد

  فیلم های اموزشی اتوکد http://rahyaranlms.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/

  قابلیت های مهم نرم افزار Autodesk AutoCAD Architecture

  • امکان استفاده از جزئیات بیشتر در نقشه ها را به ما میدهد
  • وجود برخی از نمادهای رایج برای ترسیم سریعتر همچون در، دیوار، پنجره و غیره
  • طراحی سریعتر طبقه ها و بخش ها
  • امکان طراحی یک برنامه زمان بندی برای ساخت، ساختمان
  • امکان دادن بعد به نقشه ها
  • قابلیت ترسیم پلان کف شما همراه با دادن متریال ها و مشخص کردن دیتل کف
  • وجود انواع دیوارهای اماده با متریال ها از پیش تعریف شده که شما با ترسیم دوبعدی و مشخص کردن ارتفاع دیوار پرسپکتیو های سه بعدی را خواهید داشت
  • انواع style های در و پنجره و مبلمان های برای معماری
  • قابلیت ترسیم انواع سقف ها شیروانی و مسطح همراه با دیتایل ها و متریال ها
  • قابلیت export کردن به مکس همراه با پشتیبانی کامل از متریال ها
  • امکان تعریف فضاهای مختلف(آشپزخانه،نشمین،….) با رنگ مشخص در پلان و راهنمای آنها در کنار پلان تنها با چند کلیک
  • امکان شیت بندی سریع و حرفه ای برای پرزانته کردن کارها در این نرم افزار
  ترسیبم در اتوکد

  برای یادگیری نرم افزار اتوکد

  http://www.portal.kishtech.ir

  ارتباط با ما : 

  تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰

  نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

  ثبت نام از طریق سایت زیر 

  www.portal.kishtech.ir

  شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

  سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 

  کانال تلگرام kishtech@ 

   اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir          

  هیدرولیک و نیوماتیک مقایسه و کاربرد آنها در صنعت

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  ۱ در سیستم های نیوماتیک از سیال تراکم پذیر مثل هوا و در سیستم های هیدرولیک از سیال تراکم ناپذیر مثل روغن استفاده میشود. 

  ٢ در سیستم های هیدرولیک، روغن علاوه بر انتقال قدرت وظیفه روغن کاری قطعات داخلی سیستم را نیز بر عهده دارد ولی در نیوماتیک علاوه بر روغن کاری قطعات، باید رطوبت موجود در هوا نیز از بین رفته شود، ولی در هر دو سیستم سیال باید عاری از هر گونه گرد و غبار و ناخالصی باشد.

  ٣ فشار در سیستمهای هیدرولیکی به مراتب بیشتر از فشار در سیستمهای نیوماتیکی می باشد، حتی در مواقع خاص به ۱۰۰۰ مگا پاسکال هم می رسد، در نتیجه قطعات سیستم های هیدرولیکی باید از مقاومت بیشتری برخوردار باشند.

  ۴ در سرعت های پایین، دقت محرکهای نیوماتیکی بسیار نامطلوب است در صورتی که دقت محرکهای هیدرولیکی در هر سرعتی رضایت بخش است.

  ۵ در سیستم های نیوماتیکی با سیال هوا نیاز به لوله های بازگشتی و مخزن نگهداری هوا نمی باشد.

  ۶ سیستم های نیوماتیک از بازده کمتری نسبت به سیستم های هیدرولیکی برخوردارند.

  راه اندازی سیلندر یک طرفه پنوماتیکی توسط شیرهای برقی

  این سیلندرها، از یک طرف کورس حرکتی خود کار انجام میدهند. هوای فشرده از یک سمت سیلندر وارد شده و پیستون محرک را به حرکت در می آورد و هنگامی که این فشار قطع یا تخلیه گردد، توسط فنر بازگرداننده که در سمت مقابل قرار دارد پیستون و میله پیستون به حالت اولیه برمی گردد. کاربرد این سیلندرها برای فشردن، پرس کردن قطعات، ساخت گیره های پنوماتیکی و نیز پرتاب کردن قطعات و غیره می باشد. این سیلندرها را فنر برگشت هم می نامند. شکل ۵.۶ نحوه راه اندازی یک سیلندر خطی یک طرفه را نشان می دهد.

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  راه اندازی سیلندر دو طرفه پنوماتیکی توسط شیرهای برقی

  در این سیلندرها، رفت و برگشت میله پیستون توسط هوای فشرده انجام میشود. این سیلندر قادر است هم در رفت و هم در برگشت کار انجام دهد. گاهی از دو طرف دارای میله پیستون بوده تا قابلیت انجام به کار دو طرفه را داشته باشد. شکل ۶.۶ نحوه راه اندازی یک سیلندر خطی دو طرفه را نشان میدهد.

  مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  آشنایی با تجهیزات هیدرولیک و نیوماتیک

  اکنون بعد از آشنایی مختصر با طرز کار سیستم های هیدرولیکی و نیوماتیکی، به معرفی اجزای یک سیستم هیدرولیکی و نیوماتیکی می پردازیم.

  تجهیزات هیدرولیک

  اجزای تشکیل دهنده سیستم های هیدرولیکی عبارتند از:

  ١ مخزن: برای نگهداری سیال

  ۲ پمپ: برای به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الکتروموتور یا موتورهای احتراق داخلی به کار انداخته می شود.

  ٣ شیرها: برای کنترل فشار، جریان و جهت حرکت سیال

  ۴ عملگرها: برای تبدیل انرژی سیال تحت فشار به نیروی مکانیکی مولد کار (سیلندرهای هیدرولیک برای ایجاد حرکت خطی و موتورهای هیدرولیک برای ایجاد حرکت دورانی)

  تجهیزات نیوماتیک

  اجزای تشکیل دهنده سیستم های نیوماتیکی عبارتند از:

  ١ کمپرسور

  ۲ خنک کننده و خشک کننده هوای تحت فشار

  آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک ۴۵ – طبقه ۴ – واحد۹

  همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶٫۰۰ واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ ایمیل : info@rahyaranlms.ir

  تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ (۰۲۱)

  ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰

  وب سایت ها

   www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir www.irlift.ir

  فهرست آموزش طراحی آسانسور توسط نرم افزار لیفت دیزاینر

  پردیس فناوری کیش-طرح ملی مشاوره -متخصصین صنعت ومدیریت- گروه آموزشی

  فهرست آموزش طراحی آسانسور توسط نرم افزار لیفت دیزاینرLift designer

  • آموزش طراحی ومحاسبه نقشه انواع آسانسور های کششی با طبقات متنوع
  • آموزش طراحی و محاسبه اسانسور با موتورهای گیربکس و گیرلس
  • آموزش طراحی دقیق کابین آسانسور در ابعاد مختلف با توجه به ابعاد چاهک
  • آموزش طراحی نقشه برای آهنکشی آسانسور
  • آموزش حذف و یا اضافه نمودن بعضی از اجزاء ترسیم نقشه
  • آموزش طراحی موتورخانه آسانسور کششی
  • آموزش طراحی کابین با دو ورودی کابین
  • آموزش استفاده از طراحی چند نمونه از نقشه اسانسورهای از پیش طراحی شده
  • آموزش نقشه کشی خودکار با واردکردن حداقل اطلاعات
  • آموزش نمایش سه بعدی اسانسور در تمامی زوایا با امکان چاپ
  • آموزش نمایش سه بعدی از نقشه های دو بعدی
  • آموزش نحوه انتخاب بافر ضربه گیر آسانسور
  • آموزش نحوه انتخاب نردبان ته چاه
  • آموزش نحوه انتخاب تراول نوع کابل
  • آموزش نحوه انتخاب هرزگرد
  • آموزش نحوه انتخاب ریل راهنما
  • آموزش نحوه انتخاب سیم بکسل
  • آموزش نحوه انتخاب فریم کابین
  • آموزش نحوه انتخاب نوع براکت
  • آموزش نحوه انتخاب کفشک کابین
  • آموزش نمایش سه بعدی قطعات به صورت مجزا
  • آموزش طراحی نقشه دو بعدی آسانسور
  • آموزش نحوه انتخاب موتور
  • آموزش نحوه انتخاب درب طبقات
  • آموزش نحوه انتخاب روشنایی داخل چاه چراغ تونلی
  • آموزش نحوه انتخاب فن داخل موتورخانه
  • آموزش نحوه انتخاب درب کابین
  • آموزش نحوه انتخاب شاسی (پایه)موتور
  • آموزش نحوه انتخاب دریچه تخلیه هوای موتورخانه

  خازن چیست؟

  خازن و انواع آن:

  پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

  مقدمه:

  خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. انواع خازن در مدارهای الکتریکی بکار می‌روند. خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است نمایش می‌دهند. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:
  الف – صفحات هادی
  ب – عایق بین هادیها (دی الکتریک)
  یابه عبارت دیگرخازن یا انباره عبارتست از دو صفحهٔ موازی فلزی که در میان آن لایه‌ای از هوا یا عایق قرار دارد. خازن‌ها انرژی الکتریکی را نگهداری می‌کنند و به همراه مقاومت‌ها، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود. از خازن‌ها در مدارات به‌عنوان فیلتر هم استفاده می‌شود. زیرا خازن‌ها به راحتی سیگنالهای متناوب را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم می‌شوند.
  خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. انواع خازن در مدارهای الکتریکی بکار می‌روند. خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است نمایش می‌دهند.
  با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود؛ برای ایجاد میدانهای الکتریکی یکنواخت می‌توان از خازن استفاده کرد. خازنها می‌توانند میدانهای الکتریکی را در حجم‌های کوچک نگه دارند؛ به علاوه می‌توان از آنها برای ذخیره کردن انرژی استفاده کرد.   
  ساختمان خازن:
  هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود، تشکیل خازن می‌دهند. معمولا صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم ، روی و نقره با سطح نسبتا زیاد بوده و در بین آنها عایقی (دی الکتریک) از جنس هوا ، کاغذ ، میکا ، پلاستیک ، سرامیک ، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می‌شود. هر چه ضریب دی الکتریک یک ماده عایق بزرگتر باشد آن دی الکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است. به عنوان مثال ، ضریب دی الکتریک هوا ۱ و ضریب دی الکتریک اکسید آلومینیوم ۷ می‌باشد. بنابراین خاصیت عایقی اکسید آلومینیوم ۷ برابر خاصیت عایقی هوا است.

  انواع خازن:

  الف- خازنهای ثابت

  • سرامیکی
  • خازنهای ورقه‌ای
  • خازنهای میکا
  • خازنهای الکترولیتی
   • آلومینیومی
   • تانتالیوم

  ب- خازنهای متغیر:

  • واریابل
  • تریمر

  انواع خازن بر اساس شکل ظاهری آنها:

  1. مسطح
  2. کروی
  3. استوانه‌ای

  انواع خازن بر اساس دی الکتریک آنها:

  1. خازن کاغذی
  2. خازن الکترونیکی
  3. خازن سرامیکی
  4. خازن متغییر

  خازن مسطح (خازن تخت):

  دو صفحه فلزی موازی که بین آنها عایقی به نام دی الکتریک قرار دارد، مانند (هوا ، شیشه). با اتصال صفحات خازن به یک مولد می‌توان خازن را باردار کرد. اختلاف پتانسیل بین دو سر صفحات خازن برابر اختلاف پتانسیل دو سر مولد خواهد بود.

  ظرفیت خازن (C):

  نسبت مقدار باری که روی صفحات انباشته می‌شود بر اختلاف پتانسیل دو سر باتری را ظرفیت خازن گویند؛ که مقداری ثابت است.

  C = kε۰ A/d

  C = ظرفیت خازن بر حسب فاراد

  Q = بار ذخیره شده برحسب کولن

  V = اختلاف پتانسیل دو سر مولد برحسب ولت

  ε۰ = قابلیت گذر دهی خلا است که برابر است با: ۸.۸۵ × ۱۲-۱۰ _ C۲/N.m۲

  k (بدون یکا) = ثابت دی الکتریک است که برای هر ماده‌ای فرق دارد. تقریبا برای هوا و خلأ ۱=K است و برای محیطهای دیگر مانند شیشه و روغن ۱

  A = سطح خازن بر حسب m۲

  d =فاصله بین دو صفه خازن بر حسب m

  چند نکته:

  • آزمایش نشان می‌دهد که ظرفیت یک خازن به اندازه بار (q) و به اختلاف پتانسیل دو سر خازن (V) بستگی ندارد بلکه به نسبت q/v بستگی دارد.
  • بار الکتریکی ذخیره شده در خازن با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم دارد. یعنی: q a v
  • ظرفیت خازن با فاصله بین دو صفحه نسبت عکس دارد. یعنی: C a 1/d
  • ظرفیت خازن با مساحت هر یک از صفحات و جنس دی الکتریک (K )نسبت مستقیم دارد. یعنی: C a A و C a K

  شارژ یا پر کردن یک خازن:

  وقتی که یک خازن بی بار را به دو سر یک باتری وصل کنیم؛ الکترونها در مدار جاری می‌شوند. بدین ترتیب یکی از صفحات بار (+) و صفحه دیگر بار (-) پیدا می‌کند. آن صفحه‌ای که به قطب مثبت باتری وصل شده ؛ بار مثبت و صفحه دیگر بار منفی پیدا می‌کند. خازن پس از ذخیره کردن مقدار معینی از بار الکتریکی پر می‌شود. یعنی با توجه به اینکه کلید همچنان بسته است؛ ولی جریانی از مدار عبور نمی‌کند و در واقع جریان به صفر می‌رسد. یعنی به محض اینکه یک خازن خالی بدون بار را در یک مدار به مولد متصل کردیم؛ پس از مدتی کوتاه عقربه گالوانومتر دوباره روی صفر بر می‌گردد. یعنی دیگر جریانی از مدار عبور نمی‌کند. در این حالت می‌گوییم خازن پرشده است.

  دشارژ یا تخلیه یک خازن:

  ابتدا خازنی را که پر است در نظر می‌گیریم. دو سر خازن را توسط یک سیم به همدیگر وصل می‌کنیم. در این حالت برای مدت کوتاهی جریانی در مدار برقرار می‌شود و این جریان تا زمانی که بار روی صفحات خازن وجود دارد برقرار است. پس از مدت زمانی جریان صفر خواهد شد. یعنی دیگر باری بر روی صفحات خازن وجود ندارد و خازن تخلیه شده است. اگر خازن کاملا پر شود دیگر جریانی برقرار نمی‌شود و اگر خازن کاملا تخلیه شود باز هم جریانی برقرار نمی‌شود.

  تأثیر ماده دی‌الکتریک در فضای بین دو صفحه موازی یک خازن:

  وقتی که خازنی را به مولدی وصل می‌کنیم؛ یک میدان یکنواخت در داخل خازن بوجود می‌آید. این میدان الکتریکی بر توزیع بارهای الکتریکی اتمی عایقی که در درون صفحات قرار دارد اثر می‌گذارد و باعث می‌شود که دو قطبیهای موجود در عایق طوری شکل گیری کنند؛ که در یک سمت عایق بارهای مثبت و در سمت دیگر آن بارهای منفی تجمّع کنند. توزیع بارهایی که در لبه‌های عایق قرار دارند؛ بر بارهای روی صفحات خازن اثر می‌گذارد. یعنی بارهای منفی روی لبه‌های عایق؛ بارهای مثبت بیشتری را روی صفحات خازن جمع می‌کند؛ و همینطور بارهای مثبت روی لبه‌های عایق بارهای منفی بیشتری را روی صفحات خازن جمع می‌کند. بنابراین با افزایش ثابت دی الکتریک (K) می‌توان بارهای بیشتری را روی خازن جمع کرد و باعث افزایش ظرفیت یک خازن شد. با گذاشتن دی الکتریک در بین صفحات یک خازن ظرفیت آن افزایش می‌یابد.

  میدان الکتریکی درون خازن تخت:

  در فضای بین صفحات خازن بار دار میدان الکتریکی یکنواختی برقرار می‌شود که جهت آن همواره از صفحه مثبت خازن به سمت صفحه منفی خازن است. اندازه میدان همواره یک عدد ثابت می‌باشد.

  E=V/d

  E: میدان الکتریکی

  V: اختلاف پتانسیل دو سر خازن

  d: فاصله بین دو صفحه خازن

  میدان الکتریکی با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم و با فاصله بین صفحات خازن نسبت عکس دارد.

  به هم بستن خازنها:

  خازنها در مدار به دو صورت بسته می‌شوند:
  1. موازی
  2. متوالی (سری)

  بستن خازنها به روش موازی:

  در بستن به روش موازی بین خازنها دو نقطه اشتراک وجود دارد. در این نوع روش:
  • اختلاف پتانسیل برای همة خازنها یکی است.
  • بار ذخیره شده در کل مدار برابر است با مجموع بارهای ذخیره شده در هریک از خازنها.

  ظرفیت معادل در حالت موازی:

  مولد V = V۱ = V۲ = V۳

  بار کل Q = Q۱ + Q۲ + Q۳

  CV = C۱V۱ + C۲V۲ + C۳V۳

  ظرفیت کل : C = C۱ + C۲ + C۳

  اندیسها مربوط به خازنهای ۱ ؛ ۲ و ۳ می‌باشد. هرگاه چند خازن باهم موازی باشند، ظرفیت خازن معادل برابر است با مجموع ظرفیت خازنها.

  بستن خازنها بصورت متوالی:

  در بستن به روش متوالی بین خازنها یک نقطه اشتراک وجود دارد و تنها دو صفحه دو طرف مجموعه به مولد بسته شده ؛ از مولد بار دریافت می‌کند. صفحات مقابل نیز از طریق القاء بار الکتریکی دریافت می‌کنند. بنابراین اندازه بار الکتریکی روی همه خازنها در این حالت باهم برابر است. در بستن خازنها به طریق متوالی:
  • بارهای روی صفحات هر خازن یکی است.
  • اختلاف پتانسیل دو سر مدار برابر است با مجموع اختلاف پتانسیل دو سر هر یک از خازنها.
  ظرفیت معادل در حالت متوالی:

  بار کل Q = Q۱ + Q۲ + Q۳

  اختلاف پتانسیل کل V = V۱ = V۲ = V۳

  q/C = q۱/C۱ + q۲/C۲ + q۳/C۳

  C = ۱/C۱ + ۱/C۲ + ۱/C۳

  انرژی ذخیره شده در خازن:

  پر شدن یک خازن باعث بوجود آمدن بار ذخیره در روی آن می‌شود و این هم باعث می‌شود که انرژی روی صفحات ذخیره گردد. کل کاری که در فرآیند پر شدن خازن انجام می‌شود از طریق محاسبه بدست می‌آید.

  کاربرد خازن:

  با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود؛ برای ایجاد میدانهای الکتریکی یکنواخت می‌توان از خازن استفاده کرد. خازنها می‌توانند میدانهای الکتریکی را در حجمهای کوچک نگه دارند؛ به علاوه می‌توان از آنها برای ذخیره کردن انرژی استفاده کرد. خازن در اشکال مختلف ساخته می‌شود.

  برای مشاوره بهتر بصورت حضوری وآنلاین به سایت شرکت مراجعه نمایید.

  plc چیست؟

  plc چیست؟انواع مختلف plc

  پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

  PLC مخفف Programmable Logic Controller است که به معنای کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی می‌باشد و به عنوان یک کامپیوتر صنعتی که جزو اصلی بخش اتوماسیون صنعتی می‌باشد شناخته می‌شود. با توجه به ساخت مستحکم، قابلیت‌های استثنایی مانند کنترلر‌های PID، کنترل متوالی، تایمر‌ها و شمارنده ها، سهولت برنامه نویسی، قابلیت کنترل قابل اعتماد و سهولت استفاده از سخت افزار، PLC چیزی بیش از یک کامپیوتر دیجیتال صنعتی است. با توجه به استقبال گسترده صنعت از پی ال سی، دوره‌های آموزش plc در سراسر دنیا به یک دوره محبوب برای دانشجویان برق تبدیل شده است. همچنین تولید کنندگان نیز امروزه انواع مختلفی از PLC را تولید و روانه بازار کرده اند که در ادامه ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
  یک سیستم PLC چیست؟
  PLC به جای پنل‌های کنترل سنتی که عملیاتشان وابسته به رله‌های منطقی الکترومغناطیسی بود و براساس تایمر‌های سیستم‌های کنترل صنعتی بودند ساخته شده اند. PLC قادر به نظارت مداوم ورودی‌ها از سنسور‌ها هستند و در مورد خروجی‌ها تصمیم می‌گیرند. هر سیستم PLC حداقل به سه ماژول زیر نیاز دارد:
  • ماژول پردازنده
  • ماژول منبع تغذیه
  • یک یا چند ماژول ورودی/خروجی

  ماژول پردازنده:
  ماژول پردازنده شامل یک واحد پردازنده مرکزی و حافظه هایش است. پردازنده مسئول انجام تمام محاسبات لازم و پردازش داده‌های ورودی و تولید خروجی‌های مناسب می‌باشد. حافظه شامل هر دو حافظه ROM و RAM است. حافظه ROM حاوی سیستم عامل، برنامه‌های درایور و برنامه‌های کاربردی است در حالی که حافظه RAM اطلاعات کاری وبرنامه‌های نوشته شده کاربر را ذخیره می‌کند؛ بنابراین این PLC‌ها نیازی به استفاده از صفحه کلید یا مانیتور برای برنامه ریزی مجدد پردازنده ندارند. حافظه از باتری‌هایی که طول عمر بالایی دارند، ماژول‌های EEPROM و روش‌های حافظه فلش استفاده می‌کنند.
  باس یا راک:
  در برخی از PLC‌های ماژولار در پنل پشتی مدار که تمام ماژول‌ها مانند پردازنده و دیگر ماژول‌های ورودی یا خروجی به اسلات‌ها نصب شده اند باس‌ها و راک‌هایی در نظر گرفته شده اند. این باس‌ها ارتباط بین پردازنده و ماژول‌های ورودی یا خروجی را برای ارسال و دریافت داده‌ها فراهم می‌آورد. این ارتباط با آدرس دهی ماژول‌های ورودی/ خروجی مطابق با قرارگیری ماژول پردازنده در باس ایجاد می‌شود. فرض کنید اگر ماژول ورودی در اسلات دوم قرار بگیرد پس آدرس باید I۲:۱.۰ باشد (اسلات دوم اولین کانال). برخی از باس‌ها قدرت مورد نیاز برای مدار ماژول ورودی/خروجی را فراهم می‌آورند، اما هیچ نیرویی برای سنسور‌ها و محرک‌های متصل به ماژول‌های ورودی/خروجی را فراهم نمی‌آورند.

  ماژول منبع تغذیه
  این ماژول قدرت مورد نیاز کل سیستم را با تبدیل برق AC به برق DC که مورد نیاز پردازنده و ماژول‌های خروجی/ورودی است را فراهم می‌آورد. خروجی ۵ ولت DC به مدارات کامپیوتر، و برخی از PLC‌های ۲۴DC در راک باس، چند سنسور و محرک‌ها هدایت می‌شود.
  ماژول‌های ورودی/خروجی
  ماژول‌های ورودی/خروجی PLC امکان اتصال سنسور‌ها و محرک‌ها به سیستم را فراهم می‌آورد تا به صورت بلادرنگ متغیر‌هایی مانند دما، فشار، جریان و … نظارت شوند. این ماژول‌های ورودی / خروجی دارای نوع، دامنه و قابلیت‌های متفاوتی هستند و برخی از این موارد عبارتند از:
  ماژول ورودی/خروجی دیجیتال: برای اتصال سنسور‌ها و محرک‌هایی که به طور داتی دیجیتال هستند استفاده می‌شود، برای مثال فقط برای سوئیچ ON و OFF. این ماژول‌ها در هر دو ولتاژ AC و DC در دسترس هستند و دارای تعداد ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال متغیری هستند.
  ماژول ورودی/خروجی آنالوگ: برای اتصال سنسور‌ها و محرک‌هایی که سیگنال‌های الکتریکی آنالوگ را فراهم می‌کنند استفاده می‌شود. در داخل این ماژول، مبدل آنالوگ به دیجیتال برای تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به اطلاعات قابل درک برای پردازنده استفاده می‌شود (به عنوان مثال داده‌های دیجیتال). این تعداد ماژول از کانال‌های در دسترس می‌تواند وابسته به برنامه کاربردی باشد.

  ماژول‌های اینترفیش ارتباطی: ماژول‌های ورودی/خروجی هوشمندی وجود دارند که اطلاعات را میان پردازنده و شبکه ارتباطی مبادله می‌کنند، این‌ها برای برقراری ارتباط با دیگر PLC‌ها و کامپیوتر‌هایی که در فاصله دور قرار گرفته اند استفاده می‌شود.
  انواع PLC‌ها
  کنترلر‌های مطقی قابل برنامه ریزی (PLC ها) به عنوان واحد‌های ماژولار یا تکی ادغام شده اند.
  یک PLC فشرده یا مجتمع توسط چند ماژول در یک کیس منفرد ساخته می‌شود؛ بنابراین قابلیت‌های ورودی/خروجی توسط سازنده تعیین می‌شود، اما توسط کاربر تعیین نمی‌شود. بعضی از PLC‌های مجتمع اجازه اتصال ورودی/خروجی‌های اضافه را می‌دهند تا آن‌ها حدودی مدولار باشند.

  یک PLC ماژولار از کامپوننت‌های مختلفی ساخته شده است که به یک راک یا باس معمولی با قابلیت‌های خروجی/ورودی قابل گسترش وصل می‌شوند. این نوع PLC شامل ماژول منبع تغذیه، ماژول پردازنده و سایر ماژول‌های ورودی/خروجی می‌شود که با هم در یک ردیف متصل می‌شوند. این PLC‌های ماژولار در اندازه‌های مختلف با منابع تغذیه متغیر، قابلیت محاسبه، اتصالات ورودی/خروجی در دسترس هستند.
  PLC‌های ماژولار براساس اندازه حافظه و تعداد ورودی/خروجی‌ها به چند دسته PLC‌های بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌شود.
  PLC کوچک یک PLC با اندازه کوچک است که به صورت جمع و جور و فشرده و مستحکم طراحی شده است و یا در کنار تجهیزات کنترلی قرار می‌گیرد. این نوع PLC برای جایگزینی منطق‌های رله سخت افزاری، شمارنده، تایمر و … استفاده می‌شود. گسترش ماژول ورودی/خروجی این PLC به یک یا دو ماژول محدود شده است و از لیست دستورالعمل‌های logic یا زبان رله به عنوان زبان برنامه نویسی استفاده می‌کند.
  PLC با اندازه متوسط که به طور عمده در صنعت‌هایی استفاده می‌شود که امکان اتصال ماژول‌های زیاد را در پنل پشت سیستم فراهم می‌آورد. صد‌ها نقطه ورودی/خروجی با اضافه کردن کارت‌های ورودی/خروجی فراهم می‌آید و علاوه بر این تسهیلات ماژول‌های ارتباطی توسط این PLC ارائه می‌شود.
  PLC‌های بزرگ به طور عمده در جا‌هایی که عملیات کنترل پیچیده مورد نیاز است استفاده می‌شود. این plc‌ها نسبت به PLC‌های متوسط دارای عملکرد بالاتری هستند (از نظر حافظه، زبان‌های برنامه نویسی، ورودی/خروجی و ماژول‌های ارتباطی و غیره). اغلب این PLC‌ها در سیستم‌های کنترل کنترل نظارت و کسب اطلاعات، کارخانه‌های بزرگ، سیستم‌های توزیع شده و … استفاده می‌شود.
  برخی از تولید کنندگان PLC در زیر آمده است:
  Allen Bradley PLCs (AB)
  ABB PLCs (Asea Brown Boveri)
  Siemens PLCs
  Omron PLCs
  Mitsubishi PLCs
  Hitachi PLCs
  Delta PLCs
  General Electric (GE) PLCs
  Honeywell PLCs
  Modicon PLCs
  Schneider Electric PLCs

  برای مشاوره بهتر بصورت حضوری وآنلاین به سایت شرکت مراجعه نمایید.

  برد بورد (Breadboard) چیست؟

  برد بورد (Breadboard) چیست؟ — به زبان ساده

  پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

  برِد بورد (Breadboard) یک تخته معمولاً پلاستیکی است که سوراخ‌های کوچکی دارد و به راحتی می‌توان قطعات الکترونیکی را در آن قرار داد. با استفاده از برد بورد می‌توان بدون لحیم‌کاری نمونه‌های اولیه مدارها را پیاده‌سازی کرد. همچنین، بردبوردها در یادگیری نوآموزان الکترونیک کاربرد آموزشی بسیار مؤثری دارند. در این آموزش، با بردبورد آشنا می‌شویم.
  تصویر متحرک زیر، یک مدار ساده را نشان می‌دهد که از یک مقاومت، مدار تغذیه و کنترل و ال‌ای‌دی (LED) تشکیل شده و روی بردبورد بسته شده‌اند.

  برد بورد

  همان‌طور که می‌بینیم، اتصالات مدار بالا دائمی نیستند و اگر اشتباهی رخ داده باشد، به سادگی می‌توان آن‌ها را جدا کرد و یک پروژه جدید را بست. همین موضوع سبب شده بردبوردها برای کسانی که به تازگی وارد حوزه الکترونیک شده‌اند بسیار کارساز باشند. همچنین، از بردبوردها برای پروژه‌های جذاب الکترونیکی، از ربات‌ها تا یک درام الکترونیکی و سنسورهای مختلف نیز استفاده می‌شود.

  نام برد بورد از کجا آمده است؟

  در اصل، بردبورد یک واژه انگلیسی (Breadboard)، به معنی تخته‌ای چوبی برای برش نان است. در اوایل گسترش علم الکترونیک، قطعات مدارها روی یک تخته برش نان نصب و با پیچ محکم می‌شدند. دلیل استفاده از تخته نان، ارزان بودن، استحکام و فراوانی آن بود. شکل زیر، یکی از این مدارها را نشان می‌دهد که روی تخته برش نان بسته شده است.

  انواع بردبوردها:

  بردبوردهای مدرن از پلاستیک ساخته شده‌اند و در شکل‌ها، اندازه‌ها و حتی رنگ‌ها مختلف نیز وجود دارند. بردبوردهایی که می‌بینید، احتمالاً در اندازه‌های بزرگ، متوسط و کوچک هستند. اغلب بردبوردها دارای شکاف‌ها و زبانه‌هایی نیز هستند که این امکان را به ما می‌دهند تا آن‌ها را به یکدیگر وصل کنیم. یک برد بورد متوسط برای بسیاری از پروژه‌های ابتدایی کافی است.

  بردبوردهای بدون لحیم‌کاری:

  از نظر فنی، بردبوردهایی که درباره آن‌ها بحث کردیم، بردبوردهایی هستند که برای برقراری اتصال بین اجزای مختلف مدار نیازی به لحیم‌کاری ندارند. لحیم‌کاری، فرایندی است که در آن، یک فلز (قلع) با گرما ذوب شده و اتصالات اجزای مدار را برقرار می‌کند. در ساده‌ترین حالت، می‌توان قطعات الکترونیکی را به یکدیگر لحیم کرد که مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت. اما، معمولاً‌ قطعات را روی بوردهای مدار چاپی (Printed Circuit Boards)‌ یا PCB نصب و لحیم می‌کنند. اگر جعبه و محفظه بسیاری از وسایل الکترونیکی را باز کنید، مشاهده خواهید کرد که قطعات روی PCBها نصب شده‌اند.

  شکل بالا، سه مدار یکسان را نشان می‌دهد که به ترتیب، از راست به چپ، روی بردبورد با لحیم‌کاری، به صورت اتصال مستقیم و بردبورد بدون لحیم پیاده‌سازی شده‌اند. مهندسان الکترونیک، در بسیاری از مواقع، برای آزمایش اولیه مدار، از بردبوردهای بدون لحیم‌کاری استفاده کرده و پس از دریافت نتایج مطلوب، مدار نهایی را روی PCB پیاده‌سازی می‌کنند.

  چه قطعاتی را می‌توان روی برد بوردها نصب کرد؟

  اغلب قطعات الکترونیکی را که پایه فلزی دارند، می‌توان روی بردبوردها نصب کرد. برخی اوقات، قطعات الکترونیکی (مانند آی‌سی‌ها) به جای پایه‌های بلند، پین دارند و آن‌ها را نیز به سادگی می‌توان در برد بوردها به کار برد، به‌طوری که پایه‌های آن‌ها در دو طرف خط میانی بردبورد قرار می‌گیرد.

  سوراخ بردبوردها به گونه‌ای است که وقتی پایه قطعات درون سوراخ آن‌ها قرار گیرد، محکم در آن قرار می‌گیرند و اگر بردبورد را برعکس کنیم، هیچ‌ یک از آن‌ها از سوراخ بیرون نمی‌آیند. همچنین، به راحتی می‌توان قطعات را با دست جدا کرد.

  علائم روی برد بورد:

  اغلب بردبوردها تعدادی عدد، حرف و علامت مثبت و منفی دارند که روی آن‌ها نوشته شده است. هرچند ممکن است این علائم روی بردبوردها برای انواع مختلف متفاوت باشد، اما هدف نهایی آن‌ها یکی است. این نوشته‌ها کمک می‌کنند سوراخ‌های معینی را روی بردبورد پیدا کرده و هنگام ساخت مدار، آن را ردیابی کنیم. در این مورد، بردبوردها دقیقاً شبیه نرم‌افزار اکسل هستند. اعدادِ ردیف‌ها و حروفِ ستون‌ها کمک می‌کنند سوراخ منحصر به فردی را در یک بردبورد مشخص کنیم. برای مثال، ستون C در شکل زیر مشخص شده است.

  در شکل زیر نیز همه سوراخ‌های ردیف ۱۲ مشخص شده‌اند.

  بنابراین، سوراخ C12 تقاطع ستون C و ردیف ۱۲ است.

  خطوط طویل رنگی روی بردبوردها با دو رنگ قرمز و آبی (یا قرمز و مشکی) به ترتیب با علامت‌های مثبت و منفی مشخص می‌شود. این خطوط، باس (Bus) یا شین نامیده می‌شوند و معمولاً برای اتصال باتری یا منبع تغذیه به مدار مورد استفاده قرار می‌گیرند. ترمینال قرمز با علامت مثبت و ترمینال آبی (یا سیاه) با علامت منفی نشان داده می‌شود. لازم به ذکر است که بین باس‌های مثبت و منفی تفاوت فیزیکی وجود ندارد و تعیین علامت آن‌ها تنها برای مدیریت ساده‌تر مدار است.
  هر یک از ردیف‌های درون بردبورد به صورت مجموعه‌های پنج‌تایی به هم متصل هستند. این بدین معنی است که هر پنج سوراخ، یک نیم ردیف را تشکیل می‌دهند (نیم‌ردیف‌های A تا E و نیم‌ردیف‌های F تا J). برای مثال، سوراخ A1 به صورت الکتریکی به سوراخ‌های D1 ،C1 ،B1 و E1 متصل است و به سوراخ A2 متصل نیست، زیرا ردیف آن‌ها با هم فرق دارد و دارای گیره‌هایی جدا از هم هستند. همچنین، سوراخ A1 ارتباط الکتریکی با سوراخ‌های I1 ،H1 ،G۱ ،F1 یا J1 ندارد، زیرا آن‌ها در نیم ردیف دیگر قرار دارند.

  نقشه برد بورد:

  نمودار یا دیاگرام بردبورد، نقشه‌ای است که با کمک رایانه برای بردبورد مربوط به یک مدار رسم می‌شود. برخلاف یک نمودار یا شماتیک مداری (شامل نمادهای قطعات الکترونیکی مختلف)، نمودارهای بردبوردها برای نوآموزان بسیار ساده هستند و آن‌ها به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند، زیرا دقیقاً مشابه نمونه اصلی رسم شده‌اند. برای مثال، نمودار زیر (که با استفاده از برنامه آزاد Fritzing رسم شده است)، یک مدار پایه را نشان می‌دهد که از باتری‌ها، یک LED، یک مقاومت و یک کلید فشاری تشکیل شده است و بسیار شبیه مدار واقعی آن است.

  جامپر چیست؟

  سیم‌های جامپر (Jumper)، سیم‌هایی هستند که برای برقراری اتصالات در برد بوردها از آن‌ها استفاده می‌شود. انتهای سیم‌های جامپر محکم است و می‌توان آن را به راحتی در سوراخ‌های برد بورد قرار داد. سیم جامپرهای منعطف را به راحتی می‌توان خم کرد و پین‌های محکم آن‌ها را در سوراخ‌های دلخواه قرار داد. جامپرها معمولاً در بسته‌هایی با رنگ‌های مختلف در بازار موجود هستند.

  برای مشاوره بهتر بصورت حضوری وآنلاین به سایت شرکت مراجعه نمایید.

   

   

   

   

  ولت متر چیست؟

  ولت متر چیست؟

  شکل ۱: ولت متر

  پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

  ولت متر چیست؟ — به زبان ساده:

  ولت متر یک ابزار اندازه‌گیری است که ولتاژ بین دو گره را در یک مدار الکتریکی اندازه‌گیری می‌کند. در ولت‌مترهای آنالوگ، نشانگر متناسب با ولتاژ مدار در یک مقیاس مشخص حرکت می‌کند. ولت متر دیجیتال با استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال، ولتاژ را به صورت عددی نمایش می‌دهد.
  ولت‌مترهای نصب شده دائمی، برای پایش ژنراتورها یا سایر دستگاه‌های ثابت به کار می‌روند. ابزارهای قابل حمل نیز برای اندازه‌گیری جریان و مقاومت به مولتی‌متر مجهز شده‌اند. این ابزارها، تجهیزات استاندارد تست در کارهای برق و الکترونیک هستند.

  اصول عملکرد ولت متر:

  عملکرد ولت متر مبتنی بر قانون اهم است. قانون اهم بیان می‌کند: «ولتاژ دو سر یک مقاومت تناسب مستقیم با جریان گذرنده از آن دارد.» وقتی حداکثر مقیاس جریان از هر سنجه استانداردی عبور کند، در دو سر خود دارای اختلاف پتانسیل خواهد بود. نماد نمایش ولت‌متر دایره‌ای است که درون آن حرف نوشته شده است.

  شکل ۲: شکل مدار برای نمایش ولتاژ

  یک ولت متر همیشه به صورت موازی با آن عنصر از مدار قرار می‌گیرد که می‌خواهیم ولتاژ‌ش را اندازه بگیریم. روی یک ولت‌متر DC علامت‌های پلاریته درج شده است. بنابراین، باید ترمینال با علامت مثبت (+) ولت‌متر را به نقطه‌ای با ولتاژ بالاتر و ترمینال منفی (-) آن را به نقطه‌ای وصل کنیم که دارای ولتاژ کمتری است. بدین صورت ولتاژ به صورت صحیح به دست خواهد آمد.
  در یک ولت متر AC علائم پلاریته وجود ندارد و می‌توان ترمینال‌های ولت‌ متر را به صورت دلخواه به نقاط مورد نظر متصل کرد. البته، ولت‌مترهای AC نیز موازی با عنصری قرار می‌گیرند که می‌خواهیم اختلاف ولتاژ دو سر آن را اندازه‌گیری کنیم. با سری قرار دادن یک مقاومت با آمپرمتر، می‌توانیم ولت‌متری با مقیاس ولتاژ بزرگ بسازیم. شکل زیر این موضوع را نشان می‌دهد.

  شکل ۳: قابلیت مقیاس کامل ولتاژ

  انواع ولت‌مترها:

  شکل زیر انواع ولت‌مترها را نشان می‌دهد.

  ولت‌متر آنالوگ:

  در این نوع ولت متر ولتاژ با انحراف عقربه یا همان نشانگر نشان داده می‌شود. یک ولت متر آنالوگ را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
  • ولت‌متر با پیچه متحرک
  • ولت‌متر با آهن متحرک
  • ولت‌متر الکترواستاتیک

  شکل ۵: نمای عملکردی ولت‌متر آنالوگ

  ولت متر پیچه متحرک:

  ابزارهای پیچه متحرک ولت‌مترهای آنالوگی هستند که در دو نوع موجودند:
  • ولت‌مترهای پیچه متحرک مغناطیس دائم
  • ولت‌مترهای پیچه متحرک دینامومتر

  ابزارهای پیچه متحرک مغناطیس دائم:

  ابزارهای پیچه متحرک مغناطیس دائم فقط به جریان مستقیم پاسخ می‌دهند. این ابزارها برای تولید میدان مغناطیسی آهنربا یا مغناطیس دائم دارند. پیچه به دور یک قطعه آهن نرم پیچانده شده و روی محور عمودی‌اش می‌چرخد. وقتی جریان از پیچه عبور می‌کند، گشتاور انحراف طبق معادله نیروی لورنتس تولید می‌شود.

  شکل ۶: ولت‌متر پیچه متحرک

  ابزارهای پیچه متحرک دینامومتر:

  ابزارهای پیچه متحرک دینامومتر از دو پیچه تشکیل می‌شوند. یک پیچه ثابت است و دیگری به دور آن می‌چرخد. برهمکنش دو میدان منجر به تولید گشتاور انحراف می‌شود.

  ابزارهایی با آهن متحرک:

  ابزارهایی با آهن متحرک در مدارهای AC مورد استفاده قرار می‌گیرند و به انواع آهن متحرک ساده، دینامومتر و القایی دسته‌بندی می‌شوند. ابزارهای با آهن متحرک از آهن نرم شامل پیچه‌های متحرک و ثابت تشکیل شده‌اند.

  شکل ۷: ولت‌متر آهن متحرک

  ولت‌متر الکترواستاتیک:

  این نوع ولت متر بر اساس قاعده الکترواستاتیک کار می‌کند که در آن دافعه بین دو صفحه باردار سبب ایجاد انحراف در نشانگر چسبیده به فنر می‌شود.
  این ابزارها برای اندازه‌گیری‌های ولتاژ بالای AC و DC مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع ولت‌مترها، ابزارهایی با حساسیت بالا هستند و قابلیت اندازه‌گیری کوچک‌ترین ولتاژهای بار تا ولتاژ بالایی مانند ۲۰۰ کیلوولت را دارند.

  شکل ۸: ولت‌متر الکترواستاتیک

  ولت‌متر لامپ خلأ و ولت‌متر ترانزیستوری:

  این نوع ابزارها می‌توانند ولتاژهای AC/DC و مقاومت را اندازه‌گیری کنند. این دستگاه‌ها از تقویت‌کننده الکترونیکی بین ورودی و سنجه استفاده می‌کنند.

  شکل ۹: ولت‌متر لامپ خلأ

  اگر این دستگاه از لامپ خلأ در تقویت‌کننده استفاده کند، آنگاه ولت‌متر لامپ خلأ (Vacuum Tube Voltmeter) یا VTVM نامیده می‌شود. VTVMها در اندازه‌گیری توان بالای AC مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  ترانزیستور اثر میدان (FET) ترانزیستوری است که از میدان الکتریکی برای کنترل رفتار الکتریکی قطعه استفاده می‌کند. این ترانزیستورها به عنوان ترانزیستورهای تک‌قطبی نیز شناخته می‌شوند. ولت متر مبتنی بر ترانزیستور اثر میدان از این ویژگیِ ترانزیستورهای اثر میدان برای اندازه‌گیری ولتاژ بهره می‌برد.

  ولت‌متر دیجیتال:

  ولت متر دیجیتال (DVM) ولتاژ‌ را با LEDها یا LCDها نمایش می‌دهد. این ابزار باید حاوی مبدل A/D باشد. این تجهیز شامل میکروکنترلر، مبدل آنالوگ به دیجیتال و نمایشگر LCD برای نمایش دیجیتال دقیق مقادیر آنالوگ از ۰ تا ۱۵ ولت DC است.

  شکل ۱۰: ولت‌متر و مولتی‌متر دیجیتال

  از این ولت‌مترها به دلیل دقت و دوامی که دارند استفاده می‌شود و خطای قرائت را کاهش می‌دهند.

  کاربردهای ولت‌متر:

  از کاربردهای ولت‌متر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • یافتن ولتاژ یک دستگاه ذخیره بار، مانند تست ولتاژ یک باتری. برای مثال، یک باتری AAA دارای ولتاژ تقریباً ۱٫۶ ولت است. این در حالی است که ولتاژ یک باتری که طول عمر آن تمام شده است، ۱٫۱ ولت را نشان می‌دهد. یک باتری خودروی ۱۲ ولتی سرب-اسید، زمانی که کاملاً شارژ شده باشد، دارای ولتاژ‌ ۱۲٫۵ ولت است یا اگر با آلترناتور خودرو شارژ شده باشد، ولتاژ ۱۴ ولت را نشان می‌دهد. اگر ولتاژ‌ این باتری ۱۰ ولت باشد، یعنی آلترناتور دچار مشکل شده است.
  • تشخیص اینکه یک مدار برق دارد یا خیر؛ مثلاً یک پریز برق.
  • بررسی برق‌دار بودن یا نبودن لوازم برقی.
  • محاسبه جریان با تقسیم ولتاژ بر مقاومت در زمانی که آمپرمتر در اختیار نداشته باشیم.
  • بررسی اتصال بین باتری‌های سری
  • استفاده به عنوان یک اهم‌متر با استفاده از یک مقسم ولتاژ با مقاومت نامعلوم.
  • استفاده به عنوان آمپرمتر با اندازه‌گیری ولتاز دو سر یک مقاومت شنت.

  برای مشاوره بهتر بصورت حضوری وآنلاین به سایت شرکت مراجعه نمایید.