نحوه انتقال برق از طریق خطوط انتقال

شرح ساده یک خط انتقال برق

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

انتقال انرژی التریکی:

انرژي الكتريكي را مي توان بطور اقتصادي به فاصله هاي دور انتقال داد.برق از نيروگاه تا مراكز بار به وسيله  خطوط انتقال فشار قوي انتقال مي ياب. يك خط انتقال را مي توان به يك لوله آب تشبيه كرد كه هر چه فشار آب بيشتر ولوله بزرگتر باشد آب بيشتري در لوله جريان خواهد يافت . به همين طريق هر چه ولتاژ بيشتر باشد وقطر سيم بزرگتر باشد انرژي الكتريكي بيشتري از خط انتقال عبور خواهد كرد.
 هر چه ولتاژبيشتر باشد توليد و انتقال ارزانتر تمام مي شود زيرا از رابطه p=vicosθ  افزايش ولتاژ موجب كاهش جريان براي مقدار معين توان مي شود . هر چه جريان كمتر باشد اندازه كابل ها  ,سويچ گير هاي حفاظتي كوچكتر و تلفات توان خط ( P=RI ) نيز كنترل و كمتر مي شود.

  ساختمان يك خط انتقال نمونه:

اكثر خطوط انتقال ، هوايي مي باشند زيرا خطوط زميني براي انتقال به فواصل زياد بسيار گران تمام مي شوند . هاديهاي  خطوط هوايي به وسيله برج هاي مشبك فولادي  ( دكل ) يا پايه هاي چوبي ، جهت عايق نمودن هاديها از زمين در هر نوع شرايط جوي و جلوگيري از تماس اتفاقي مي باشد . استفاده از پايه هاي بلند اين امكان را مي دهد تا از اسپان هاي بلند و در نتيجه تعداد پايه هاي كمتري استفاده كرد.
اندازه يا طول مقره بستگي به ولتاژ خط دارد . هرچه ولتاژ قويتر باشد بايستي طول زنجيره مقره بلندتر باشد . هادي ها معمولا از آلومينيوم رشته اي با هسته فولادي است . آلومينيوم هادي خوبي براي الكتريسيته است ، و هسته فولادي موجب مقاوم شدن هادي مي شود . يك هادي مقاوم وسبك را مي توان با فلش (شكم) كمتر در اسپان هاي بلند استفاده نمود.
در تصویر زیر یک خط انتقال برق را مشاهده میکنید.

زنجیر مقره :
تعداد زنجیر مقره تا حدودی مشخص کننده سطح ولتاژ خط انتقال می باشد.(هر مقره حدود ۹ تا ۱۳ کیلو ولت را تحمل میکند)برای مثال اگر تعداد مقره در هر فاز ۲ عدد باشد در این صورت خط انتقال ۲۰ کیلو ولت است.اگر تعداد مقره ۵ عدد باشد در این صورت خط انتقال ۶۳ کیلو ولت است.

ولتاژ خط انتقال

 نيروي الكتريكي در نيروگاه ها ۱۳۸۰۰ ولت تا ۲۴۰۰۰ ولت توليد مي شود . يك ايستگاه ترانسفورماتور افزاينده بعد از نيروگاه ولتاژ را تقويت مي كند تا با بازده بالا انتقال يابد . ولتاژهاي توليدي در نيروگاه تا ولتاژهاي  معمول خط انتقال يعني ۱۲۳۰۰۰ ولت ، ۲۳۰۰۰۰ ولت ، ۴۰۰۰۰۰ ولت ، ۵۰۰۰۰۰ولت و ۷۶۵۰۰۰ ولت افزايش مي يابد . به عنوان يك قاعدﮤ كلي ، اگر ولتاژ ۲ برابر گردد انرژيي كه ميتوان انتقال داد بدون افزايش تلفات خط ، چهار برابر مي شود.
 باندل ۲ سیمه((در برخی موارد ۴ سیمه)):
در خطوطی که سطح ولتاژ آن بالاست برای کاهش تلفات کرونا و مسایل دیگر خط انتقال را به صورت باندل احداث میکنند.در خطوط فشار قوي ( EHV ) مانند مدارهاي ۵۰۰ كيلو ولت از هادي هاي باندل كه ۲ ، ۳ يا ۴ هادي به وسيله اسپيسر دمپر به يك ديگر متصل مي گردند استفاده مي شود باندل نمودن هادي ها باعث جلوگيري از مشكلات ولتاژ فشار قوي مي گردد . در هر صورت ظرفيت افزايش يافته هادي علاوه بر ولتاژ فشار قوي اجازه مي دهد يك خط ۵۰۰ كيلو ولت تك مداره تا معادل ۸ مدار ۲۳۰ كيلو ولت انرژي حمل نمايد.

 

جدا نگهدارنده دو سیم از هم:

این مورد فقط برای خطوط باندل استفاده میشود.(از جنس هادی)
سیم گارد یا سیم ارت(زمین) :
برای انتقال صاعقه به زمین استفاده میشود.
سه دسته سیم در یک طرف دکل:
نشان دهنده ۳ فاز بودن خط انتقال برق است.(در این مورد خط انتقال دو مداره است)
صفحه مشخصات خط انتقال :
صفحه ای که نشان دهنده مشخصات دکل و همچنین هشدار دهنده در مورد خطرات ناشی از برق.

برای مشاوره بهتر بصورت حضوری و آنلاین به سایت شرکت مراجعه کنید.