پیام تسلیت رحلت پیامبر(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)

پیام تسلیت رحلت پیامبر(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)

[عکس: .jpg]

پردیس فناوری کیش ، رحلت پیامبر رحمت(ص) و شهادت بخشنده ترین انسانها امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)

بر همه پیروان هدایت تسلیت باد.