آتش سوزی در آسانسور

آتش سوزی در آسانسور

ایمنی آسانسورها و پله های برقی در برابر آتش سوزی وقتی فراهم می شود که در احداث آسانسور اصول ایمنی رعایت شده و مواردی همچون استفاده از مصالح مقاوم در برابر آتش و حرارت، ممانعت از نفوذ دود و حرارت و گاز های سمی به داخل چاه و کابین آسانسور و انتقال آن به دیگر طبقات ساختمان است.

در اغلب آتش سوزیهای ساختمانها، آسانسور هامیتوانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد داشته باشند. هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان مشکلات تخلیه خصوصا برای سالمندان و بیماران پیش می آید. در ساختمانهای مدرن سیستم کنترل آتش نشان به سیستم کنترل آسانسور اضافه می شود. در کشورهای پیشرفته این امر برای ساختمانهای با ارتفاع ۲۸ متر یا بلند تر الزامی است. با فعال شدن سیستم تشخیص دود بعد از ارسال فرمان از دستگاه اعلام حریق به ورودی ترمینال fire تابلوی فرمان اسانسور (موسوم به آتش نشانی که در هر طبقه توقف کرده و یا در حال انجام خدمات بود. عموما به طبقه همکف ویا هرطبقه از قبل تنظیم شده حرکت و متوقف و با درب های باز منتظر اتشنشان می ماند و به احضار های ساکنین ساختمان پاسخ نمیدهد مگر اتشنشان توسط کلید مخصوص داخل کابین، هدایت کابین را در اختیار می گیرد.

برق اضطراری:
درصورتیکه برق اضطراری برای یک ساختمان ضروری تشخیص داده شودباید حد اقل یک آسانسور در آن ساختمان از برق اضطراری تغذیه شود و این خط باید بتواند هر یک از آسانسور های دیگر را به انتخاب تغذیه نماید. این سیستم باید به طور خودکار فعال شود.

اتصال زمین:
اتصال زمین مناسبی طبق مقررات ملی بایستی در نظر گرفته شود.

 رعایت مقررات زیر را جهت حفاظت آسانسور ها در مقابل آتش سوزی الزامی است:

 • دیواره های داخلی چاه آسانسور به طور سراسری و در تمام ارتفاع باید از مصالح مقاوم در برابر حریق ساخته شده و حداقل ۲ ساعت مقاومت در برابر آتش سوزی داشته باشد.
 • ورودی چاه آسانسور باید مجهز به درهای محافظت شده در برابر آتش با ۱/۵ ساعت مقاومت در برابر آتش باشند.
 • موتورخانه آسانسور نیز باید دارای دیوار مجزا و از مصالح غیر قابل اشتعال با ۲ ساعت مقاومت در برابر آتش احداث شود.
 • در ورودی موتورخانه نیز بایستی دارای حداقل یک ساعت مقاومت در برابر آتش باشد.
 • چاه آسانسور حتما در خارج از باکس پلکان طراحی گردد.
 • در کابین و درهای طبقات آسانسور از نوع دولته ای (دو در) اتوماتیک تلسکوپی انتخاب و اجرا شود.
 • آسانسور در طبقات غیر مسکونی مجهز به محوطه پیش ورودی (لابی) باشد.
 • در لابی بایستی به راه خروج یا پله فرار دسترسی مناسبی فراهم شده باشد تا افرادی که از آسانسور خارج می شوند بتوانند از آن استفاده نمایند.
 • دور بندی آسانسور و پلکان در طبقات همکف و زیر زمین با مصالح مقاوم حریق الزامی است.
 • تمام لابی های آسانسور باید بدون مانع و درهای قفل دار باشند.
 • در صورت فعال بودن آسانسور آتش نشانی باید امکان استفاده از آن در طبقات امن (حفاظت شده) وجود داشته باشد.
 • مولد برق اضطراری برای حداقل یکی از آسانسور های آتش نشانی در نظر گرفته شود.

چرا هنگام حریق از اسانسور استفاده نکنیم ؟

  1. فرصت خروج را به افراد مسن و معلول بدهیم.
  2. فرصت امداد را به آتشنشانها بدهیم.
  3. فرصت اطفای حریق را به اتشنشانها بدهیم.
  4.  افراد عادی در مسیر خروج از راه پله ، مردم را اگاه و کمک نمایند.
  5. در مواقع خاص از گیر افتادن و خفگی ناشی از دود احتمالی داخل کابین مواجه نشویم.

.