با توجه به برگزاری همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران
در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۸ که به عنوان مهمترین رویداد در عرصه مشاوره تخصصی در حوزه های متنوع دانشگاهی و صنعتی به صورت بین رشته ای می باشد،دبیرخانه این همایش از اساتید ،دانشجویان و عموم علاقه مندان جهت عضویت در کمیته های علمی و اجرایی همایش دعوت به همکاری می نماید،شایان ذکر است با توجه به عنوان و رویکرد همایش مذکور کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی امکان حضور و همکاری در این رویداد را دارند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  http://ipcce.ir/  مراجعه 
و یا با شماره تلفن:۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶-۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷ دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایید.