انواع درب آسانسور

معرفی انوع درب آسانسور

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدریت _ گروه فنی مهندسی

آسانسورها با توجه به شرایط نصب آنها دارای انواع مختلفی از درب می باشند.

  • کابین بدون درب
  • کابین با درب نیمه اتوماتیک (سانترال و تلسکوپی)
  • کابین با درب تمام اتوماتیک(سانترال و تلسکوپی)
  • دربهای کابین با توجه به عرض ورودی به صورت دولته، سه لته، چهارلته .

کابین های بدون درب

    از کابین های بدون درب بیشتر در کارگاهها و فروشگاهها استفاده می کنند، ضمن اینکه در ساختمانهای مسکونی قدیمی گاهی از این نوع نصب می کردند.

    مهمترین علت استفاده از کابین بدون درب در ساختمانهای مسکونی، عدم وجود فضای کافی در چاه آسانسور و حذف درب کابین به دلیل فضای کم بوده.
در آسانسورهایی که کابین آن فاقد درب می باشد برای باز کردن درب طبقه ناچار بودند با نصب مگنت درب بازکن در کنار کابین، وقتی کابین به هر طبقه ای برای توقف می رسد، توسط مگنت بازوی قفل درب طبقه را به صورت اتوماتیک باز نموده و با آزادشدن قفل درب طبقه، مسافر کابین می تواند با فشار، درب طبقه را بازکرده و از آن خارج شود.
    وقتی کابین حرکت می کند،با جمع شدن مگنت درب بازکن (کشیده شدن)، بازوی قفل درب طبقه آزاد و با فشار فنر داخل قفل، زبانه به شیار قفل داخل درب رفته مجددا” بسته می شود.
   مگنت های الکترومگنتی با سیم پیچی داخلی بعضی روغنی و بعضی گازی و یا خشک بوده و از برق ۲۴ تا ۲۲۰ ولت تغذیه می شود، مگنت های درب بازکن دارای یک استوانه فلزی به قطر حدود ۸ تا ۱۰ سانتیمتر به طول حدود ۵۰ سانتیمتر بوده، این استوانه بر روی یک پایه نصب می شود و در دو طرف آن دو بازوی دو شاخه لنگ وجود دارد که یک صفحه کمان شکل آلومنیومی به شکل “آکولاد”از دو طرف به این دو پایه دو شاخه لنگ متصل می باشد.

  زمانی که آسانسور حرکت می کند مگنت برقدار بوده و اصطلاحا” کشیده می شود و با عبور آن از مقابل بازوی قفل دربها بدون تماس با آنها عبور می کند.
اما در طبقه ای که قصد توقف دارد، مگنت آزاد و کمان آلومنیومی آکولاد شکل آن باز و در نتیجه با برخورد کمان به بازوی قفل، زبانه قفل آزاد و درب طبقه باز می شود.

کابین آسانسورهای نیمه اتوماتیک

یک نوع موتور درب کابین

    در آسانسورهای نیمه اتوماتیک و آسانسورهای تمام اتوماتیک برای باز کردن درب اتوماتیک تلسکوپی یا سانترال ازموتور درب (Door Drive)بهره می گیرند.
   آسانسورهای نیمه اتوماتیک،  از کمان درب استفاده میکنند. شکل کمان درب تقریبا” شباهتی نزدیک با کمان مگنت درب بازکن دارد ولی با ابعادی ظریف تر و باریکتر، دارای یک پایه و دو بازوی لنگ و یک کمان به اضافه یک میله فولادی به طول حدود ۸۰ ساتنیمتر و قطر ۳-۴ میلیمتر.

   این مجموعه با نصب بر روی پایه ای از نبشی نمره ۵ با طولی برابر کابین آسانسور در کنار کابین قرار می گیرد و به وسیله میله فولادی به قطعه سه راهی ساسپنشن (سیستم تعلیق دربها یا سر درب کابین) وصل می گردد.
    وقتی کابین آسانسور در حال حرکت می باشد با توجه به بسته شدن درب کابین، کمان درب باز کن با کشیده شدن توسط سه راهی ساسپنشن، جمع شده و لذا در زمان حرکت از مقابل بازوی قفل ها برخوردی با آنها ندارد.

    اما کابین در هر طبقه ای بایستد، به محض بازشدن درب کابین توسط موتور درب، میله فولادی کشیده شده توسط سه راهی رها و لذا کمان درب باز کن باز می شود، با باز شدن کمان درب بازکن، و فشار آن بر بازوی قفل باعث باز شدن درب طبقه می شود.
   کابین آسانسورهای تمام اتوماتیک
در آسانسورهای تمام اتوماتیک هم درب طبقه و هم درب کابین به صورت اتوماتیک باز می شود.

    بخشی از تجهیزات قفل درب طبقه، چنگک قفل، بازوی قفل، و کنتاکت قفل ، سیستم موتور درب که روی سقف کابین و بالای درب کابین مستقر می باشد، با تجهیزات و دستکهای ارتباطی درب کابین را باز و بسته می کند.
روی سیستم دربهای کابین قدیمی قطعه ای نبشی شکل و بازوهای قرقره دار نصب می باشد، وقتی کابین درحال حرکت می باشد این قطعات دقیقا” از کنار قطعات مشابه ای که بر روی درب طبقه قرار دارد، می گذرد و آنها با هم درگیر نیستند.
اما وقتی کابین در طبقه ای توقف می کند به محض باز شدن درب کابین قطعه نبشی شکل و بازوهای قرقره دار با درگیر شدن با قفل درب طبقه،

   ابتدا با بازکردن قفل درب طبقه و فشار بر اهرم بازوی قرقره دار درب طبقه آنرا به همراه خود باز می کنند.

   اما در سیستم ساسپنشن جدید با اضافه کردن کمان درب به آن عمل باز کردن درب طبقه بوسیله کمان درب مذکور انجام می شود