آسانسورهای هوشمند

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی:

هوشمند

آسانسورهای هوشممند مثل تلفن های هوشمند و تلویزیون های هوشمند، مجهز به تکنولوژی پیشرفته ای شده اند. همانطور که آسمانخراش ها بلند و بلند تر می شوند آسانسورها هم به همان اندازه پیشرفت می کنند تا امنیت و سرعت مسافران خود را بهبود ببخشند.

چگونه کار می کنند؟یک مسافر دکمه مقصد مورد نظر خودش را می زند و آنگاه یک نمایشگر روشن می شود تا او را به آسانسور مخصوصی که به سریعترین حالت ممکن او را به مقصد می رساند هدایت می کند.این روش پیشرفته یک روش موثر درانتقال مسافران بخصوص در ساعات اوج کاری در اداره ها و یا هتل های شلوغ می باشد. این آسانسورها را می توان طوری برنامه ریزی کرد که در ساعات مختلف روز ، متفاوت عمل کنند.

طبق مقاله Business Wins، آسانسورهای هوشمند گام بزرگی در دنیای صنعت ساخت و ساز محسوب می شود. پیش بینی می شود که در طول سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ به خاطر شکوفایی صنعت ساخت وساز صنعت آسانسورهای هوشمند نیز به بالاترین حد پیشرفت و توسعه خود برسد. شهرنشینی و افزایش شمار شهرنشینی باعث افزایش رونق این صنعت شده است. مهندسان ساخت و ساز هر روز ایده ها و پروژه های جدید معرفی می کنند و آسانسورهای هوشمند را توسعه می دهند.

به نقل از :http://kavirlift.com