عوامل لرزش آسانسور و روش های رفع آن

کیفیت حرکت یکی از شاخص های کیفی مورد سنجش در رابطه با آسانسور ها به خصوص آسانسور های درایو دار است درایو های آسانسور به منظور کنترل لرزش آسانسور و کاهش انرژی صرفی و افزایش کیفیت حرکت در آسانسور ها پیشنهاد و استفاده می شود. لرزش در حرکت آسانسور ها از عمده مشکلاتی است که تمامی افراد فعال در صنعت آسانسور با آن سرو کار دارند که گاها این مشکل حل نشده و مشکل شناسایی نشده است .این مشکل تنها مختص آسانسور  های تولید داخل نیست و گاها در پکیج آسانسور های خارجی نیز مشاهده می گردد که حل آن به راحتی امکان پذیر نیست .

بخش های مختلف حرکتی آسانسور

دسته بندی آسانسور ها به لحاظ سیستم محرک :

 • دو سرعته
 • کششی
 • درایو دار
 • هیدرولیک

 

در این مقاله سعی داریم علل لرزش آسانسور های درایو دار را مورد بررسی قرار دهیم .

آسانسور ها معمولا از دو جزء مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است که ما سعی در بررسی علل لرزش آسانسور در این قسمت از سیستم آسانسور هستیم  .

آسانسور ها سه جهت دارند که با یافتن جهت لرزش آسانسور می توان دلیل آن را پیدا کرد جهات لرزش xyz میباشد.

به طور کلی ممکن است ترکیبی از این سه جهت در لرزش آسانسور وجود داشته باشد ،  برای داشتن کیفیت حرکتی مطلوب باید نکات مهم هر سه محور را در راه اندازی و نصب آسانسور رعایت نمود.

لرزش در حرکت ممکن است در بخش های مختلف حرکت آسانسور اتفاق بیفتد که می توان به چهار ناحیه زیر تقسیم نمود :

 • شتاب مثبت
 • سرعت ثابت
 • شتاب منفی
 • سرعت Leveling

دلایل بروز مشکل در ناحیه ی A

 • عدم رعایت صحیح شیلدنگ برای مقاومت ترمز
 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر و یا کوپلینک انکدر
 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 • عدم تنظیم مناسب درایو
 • عدم انتخاب صحیح درایو با توجه به توان سیستم(ضعیف بودن درایو)
 • عدم توانمندی درایو در شناخت موتور

دلایل بروز مشکل در ناحیه ی B

 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 • عدم تنظیم مناسب درایو
 • عدم رعایت صحیح شیلدنگ برای مقاومت ترمز
 • عدم توانمندی درایو در شناخت موتور
 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر و یا کوپلینک انکدر
 • مشکل موتور در فرکانس های بالا

دلایل بروز مشکل در ناحیه ی C

 • عدم رعایت صحیح شیلدنگ برای مقاومت ترمز
 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر و یا کوپلینک انکدر
 • مشکل موتور در فرکانس های بالا
 • عدم تنظیم مناسب درایو
 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 • عدم توانمندی درایو در شناخت موتور

دلایل بروز مشکل در ناحیه ی D

 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر و یا کوپلینک انکدر
 • عدم تنظیم مناسب درایو
 • عدم انتخاب صحیح درایو با توجه به توان سیستم(ضعیف بودن درایو)
 • عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 • عدم توانمندی درایو در شناخت موتور
 • مشکل موتور در فرکانس های پایین
 • عدم رعایت صحیح شیلدنگ برای مقاومت ترمز

راهکار های پیشنهادی برای رفع مشکل لرزش آسانسور

در بررسی موارد ذکر شده دیده می شود که رعایت مبحث شیلدینگ در هر چهار ناحیه میتواند عامل اصلی محسوب گردد که رعایت موارد زیر می تواند در کاهش و یا حذف لرزش در آسانسور گردد .

 1. استفاده از کابل شیلد دار برای خطوط مقاومت ترمز و اتصال آن به ارت با بسط
 2. استفاده از کوپلینگ های مناسب و استاندارد برای انکودر
 3. استفاده از موتور با برند های معتبر که مشخصات ذکر شده آنها صحیح باشد
 4. استفاده از کابل شیلد دار یا خرطومی فلزی برای خطوط قدرت از درایو به موتور و اتصال آن به ارت با بسط
 5. تنظیم دقیق پارامتر های درایو خصوصا پارامتر های موتور، PIDو …
 6. استفاده از کابل های بهم تابیده شیلد دار و اتصال شیلد به ارت به کمک بسط  برای انکدر
 7. استفاده از درایو با برند های معتبر به طوریکه بتواند به طور دقیق موتور را مدل نماید
 8. انتخاب مناسب موتور و درایو با توجه به کاربرد

نتیجه گیری :

با توجه به مطالب بیان شده در نصب و سیم کشی آسانسور می تواند عوامل بروز لرزش را کنترل و یا حذف نماید ، لذا پیشنهاد میشود قبل از نصب قطعات الکتریکی برای اجرای موارد فوق برنامه ریزی کنید .